Home

Optokinetische reflex

Nystagmus (biologie) - Wikipedi

 1. Optokinetische nystagmus treedt op als bewegende voorwerpen worden waargenomen. Bijvoorbeeld kijken vanuit een rijdende trein. Hierbij volgen de ogen het voorbijtrekkende beeld gevolgd door een snelle beweging terug. Vestibulaire nystagmus (of de vestibulo-oculaire reflex) treedt op als gevolg van ee
 2. De optokinetische reflex (OKR) is een andere belangrijke reflex die zorg draagt voor de stabilisatie van de projectie van de visuele wereld op de retina. Hierbij wordt de verschilsnelheid tussen de projectie van de visuele omgeving op de retina en de oogbeweging gebruikt
 3. klassieke vorm bestaat de optokinetische nystagmus uit een langzame oogbeweging in dezelfde richting als de stimulus, afgewisseld door snelle oogbewegingen in tegengestelde richting. Dit proefschrift behandelt de bestudering van het oogbewegings-systeem met visuele stimuli als input
 4. Er zijn twee belangrijke reflexen die hierbij een rol spelen: de vestibulo-oculaire reflex en de optokinetische reflex. De vestibulaire reflex zorgt er voor dat het beeld stabiel blijft bij bewegen van het hoofd. Deze reflex zorgt er voor dat de ogen in hetzelfde tempo als het hoofd naar contralateraal bewegen
 5. De vestibulo-oculair reflex (afgekort VOR) is een reflexmatige oogbeweging die het beeld op het netvlies stabiliseert als het hoofd beweegt. Bij de vestibulo-oculaire reflex draaien de ogen naar rechts als het hoofd naar links beweegt, of andersom
 6. Naast Optokinetic Reflex heeft OKR andere betekenissen. Ze worden links hieronder weergegeven. Scroll naar beneden en klik om elk van hen te zien. Voor alle betekenissen van OKR klikt u op meer . Als u onze Engelstalige versie bezoekt en definities van Optokinetic Reflex in andere talen wilt zien, klikt u op het menu taal rechtsonder

2.1.3 Vestibulo-oculaire- en optokinetische reflex bewoog aan de hand van reflexen. Onderzoek wees echter uit dat oogbewegingen wel degelijk ook strategisch en dus bewust kunnen worden uitgevoerd (Yarbus, 1967 geciteerd in Land, 2006) Optokinetic nystagmus is one of the physiological forms of nystagmus, which occur as a general rule when the optomotor reflexes are incapable of maintaining the intentional direction of gaze. Ter Braak draws a distinction between optokinetic stare nystagmus and optokinetic look nystagmus. The stimulus to optokinetic nystagmus is provided by the rise and fall of certain processes in successive.

De reflex ontwikkelt zich op een leeftijd van ongeveer 6 maanden. Optokinetische nystagmus / respons (OKN / R) is nystagmus die optreedt als reactie op een visuele stimulus op het netvlies. Het is aanwezig bij normaal ontwikkelde patiënten Blikstabilisatie: - Vestibulo - oculaire reflex (VOR) - Optokinetische reflex - Smooth persuit, trage oogvolgbewegingen Optische info gebruiken om ogen te sturen vb. duim bewegen en volgen met ogen Saccades: idem vorige, maar snel Vb. duim voor u en snel van Li naar Re duim kijken - COR (= cervico oculaire reflex Infobron is cervicogene occulaire perceptie Vb. naar duim kijken, ogen toe. The present study deals with the interaction of the visual and vestibular system with special reference to habituation. The results indicate that vestibular responses are modified by repeated uni- and bidirectional optokinetic stimulation. This transfer mechanism is more evident in test subjects aft

Kijkers zien namelijk zowel de presentator als de vallende blokjes De optokinetische reflex speelt mee bij dit bewegende decor. Hierbij moet de kijker een inspanning leveren om te focussen op de presentator door de bewegende blokjes. Daarom is het mogelijk dat een kijker duizelig en misselijk is Download Citation | Langsame Augenfolgebewegungen und optokinetischer Reflex | Langsame Augenfolgebewegungen (AFB) und der optokinetische Nystagmus (OKN) verbessern unsere Sehleistungen, in dem. One subject of the placebo arm and one subject of the training arm presented a decreased reflex on caloric reflex testing. MRI of the internal auditory canals eliminated a retrocochlear lesion. On Equitest ® testing, one subject of the placebo arm presented a low proprioceptive score on the sensory organization test and two subjects of the training arm presented a low adaptation score

Kinderneurologie.e

 1. Zeeuw (Rotterdam), De cervico-oculaire reflex: waardevol in de diagnostiek van cervicale trauma's De cervico-oculaire reflex (COR) is een oogbewegingsreflex die onder natuurlijke omstandigheden samenwerkt met de vestibulo-oculaire reflex (VOR) en de optokinetische reflex (OKR) om het beeld op het netvlies te stabiliseren gedurende beweging
 2. Het pretectalis gebied of pretectum, een middenhersenen structuur bestaande uit zeven kernen en omvat een deel van de subcorticale visuele systeem. Via onderlinge bilaterale projecties van het netvlies is het betrokken bij het veroorzaken hoofdzakelijk gedragsreacties op acute veranderingen in omgevingslicht zoals Pupilreflex de optokinetische reflex en tijdelijke wijzigingen van het.
 3. Optokinetische reflex 2. Saccades 3. Vergentie 4. Vestibulo-oculaire reflex Vraag 68. Het gevoel van opwaartse zelfbeweging dat we meestal krijgen wanneer we in een lift van de begane grond naar de 5de verdieping gaan, wordt veroorzaakt door stimulatie van: 1. de horizontale semicirculaire kanalen 2. de.
 4. evenwicht inleiding duizeligheid: resultaat van vele aandoeningen kans op vestibulaire aandoening of afwijking stijgt met toenemende leeftijd vestibulair
 5. Optokinetische Antworten werden reflektorisch durch großflächige bewegte visuelle Reize ausgelöst, wie sie unter natürlichen Bedingungen eigentlich immer nur Folge von Eigenbewegung sind. Sie ergänzen die vestibulookulären Reflexe in ihrem Bemühen, die Bilder der Umwelt auf der Retina, die sonst durch Eigenbewegung verschmiert würden, zu stabilisieren
 6. hersenen en aansturing visus en cognitie lens focust het licht zodat het op de retina komt. de iris regelt hoeveel licht er op de retina komt. retina vangt he
 7. De cervico-oculaire reflex (COR) is een oogbewegingsreflex die onder natuurlijke omstandigheden samenwerkt met de vestibulo-oculaire reflex (VOR) en de optokinetische reflex (OKR) om het beeld op het netvlies te stabiliseren gedurende beweging

Vestibulo-oculaire reflex - Wikipedi

 1. College Aantekeningen Sensomotorische Coordinatie Hc1 12 Samenvatting - smc hc 1 tm 11 + 13 en bijbehorende literatuurstof + dictaat hfd 3 + 4 Tentamen 15 december 2014, vragen Samenvatting - hoorcolleges College-aantekeningen, College Alle Colleges Werkstuk Werkstuk over de kelnerproef, een uitgevoerd practicum. - cijfer 7.
 2. De resultaten van de calorische test worden weergegeven in het zogenaamde 'vlinderdiagram' (zie figuur 2). Verder kan ook de responsiviteit van de vestibulo-oculaire reflex worden afgeleid op basis van de gegevens van de rotatietest
 3. imaal aantal synapsen dat nodig is in de vestibule-oculaire reflex om een hoofdrotatie om te zetten in een oog rotatie? . -1. Twee 2. Drie 3. Vier 4. Vijf Vraag 35 In welk.
 4. Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen Opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Academiejaar 2011-2012 Het effect van de kwaliteit van het wegdek op d

OKR definitie: Optokinetic Reflex - Optokinetic Reflex

Optokinetic nystagmus SpringerLin

 1. Het is een integraal onderdeel van saccade oogbewegingen en vestibulo-oculaire en optokinetische reflexen. Het draagt ook de afdalende tectospinal darmkanaal en mediale vestibulospinale stukken in het cervicale ruggenmerg en bezenuwt aantal spieren van de nek en de bovenste ledematen. klinische betekeni
 2. Samenvatting - smc hc 1 tm 11 + 13 en bijbehorende literatuurstof + dictaat hfd 3 + 4 Sensomotorische Coordinatie - Practicum - Paper SMC Werkgroep 1 - Sociaal Recht Verplichte opgaven Samenvatting Recht Orde En Vrijheid - Week 1 En Week 2. Samenvatting - Complee
 3. optokinetische nystagmus bij de duif proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde aan de rijks-universiteit te groningen, op gezag van de rector-magnificus dr. th. c. van stockum, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijs­ begeerte, tegen de bedenkingenvan de faculteit der geneeskunde t
 4. bevinding betreffende optokinetische reflex 1. Doll's head reflex finding 5. fenomeen van Bell. vestibulo-oculaire reflex bij draaien van hele lichaam.

Optokinetische reactie - Optokinetic response - qaz

Neurologie-samenvatting-1 - StuDoc

de optokinetische reflex dan op de vestibulo-oculaire reflex houdt waarschijnlijk verband met de afwezigheid van sensorische vestibulaire infonnatie in de flocculus. dit proefschrift 5 De antero-posterieure beperking in bet monoculair gestimuleerde optokinetische systeem van het konijn berust niet op afwezigheid van neuronale connecties het vestibulaire systeem het evenwichtsorgaan, het vestibulaire orgaan, het vestibulaire systeem of de booggang is het zintuigencomplex dat informatie verzamel afwijkingen van de oogmotiliteit met blikverlamming en wegvallen van de optokinetische reflex (5,6,9), vaak geassocieerd aan afwijkende auditieve electrofysiologische onderzoeken (o.a. afwijkende BERA), zijn aanwezig bij alle patiënten. Type 3A hebben eveneens epilepsie (myoclonisch), ataxie en een pyramidaal syndroom optokinetische reflex onmogelijk. Wyatt HJ and Pola J (1984) A mechanism for suppression of optokinesis. Vision Res. 24, 1931-1945. (5) De stelling, dat de (retinale) eccentriciteits-afhankelijkheid van de waargenomen snelheid compenseert voor de de toename van de snelheid van de optic flow in meer.

GLAD VOLGEN EN OPTOKINETISCHE NYSTAGMUS VANDE MENS: EFFECTEN VAN STIMULUSFACTOREN EN INSTRUCTIES PROEFSCHRIFT TER VERKRljGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE ERASMUSUNIVERSITEIT TE ROTTERDAM The different properties of the optokinetic reflex and smooth pursuit met hun hoofd, vergelijkbaar met de optokinetische reflex bij zoogdieren. Het hoofd wordt. Beleef de Lente | Vogelbescherming www.vogelbescherming.nl. Geniet mee met het liefdesleven van vogels in de lente. De publiekslievelingen ooievaar, steenuil en slechtvalk zijn ook dit jaar weer van de partij. Beleef de Lente va Daarom knikken veel vogels tijdens het lopen en zwemmen met hun hoofd, vergelijkbaar met de optokinetische reflex bij zoogdieren. Het hoofd wordt daarbij even stilgehouden ten opzichte van de omgeving om details waar te kunnen nemen. Roofvogels - Hunting www.hunting.b De afwijkingen van de oogmotiliteit met blikverlamming en wegvallen van de optokinetische reflex (5,6,9), vaak geassocieerd aan afwijkende auditieve electrofysiologische onderzoeken (o.a. afwijkende BERA), zijn aanwezig bij alle patiënten. Type 3A hebben eveneens epilepsie (myoclonisch), ataxie en een pyramidaal syndroom 1 STMULUS-RESPONS RELATES VAN DE OPTOKNETSCHE NYSTAGMUS VAN DE MENS. 2. 3 STMULUS-RESPONS RELATES VAN DE OPTOKNETSCHE NYSTAGMUS VAN DE MENS PROEFSCHRFT ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde aan de Erasmos Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof. Dr. M.W. van Hof en volgens besluit van het college van dekanen. De openbare verdediging zal plaatsvinden op.

En die is nooit met dat doel gemaakt. Gezien het feit dat onze optokinetische reflex maar 1 bewegend object tegelijkertijd kan volgen, kiest het oog dus voortdurend tussen het oorspronkelijke videobeeld en de bewegende overlay We weten dat de meeste zoogdieren gespecialiseerde ganglioncellen hebben die de stabilisatie van de blik beheersen. AAN gerichte selectieve ganglioncellen reageren op langzame beeldbeweging en worden verondersteld te dienen als een feedbacksignaal voor de vestibulo-oculaire reflex en ook om componenten van de optokinetische reflex te mediëren visueel en vestibulair systeem zien en gezichtsveld: oog is niet meer dan complex orgaan dat licht opvangt en dat omzet in elektrische prikkel. oog is bol, i Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Academiejaar 2011 - 2012 VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET VISUEEL STUREN VAN FIETSEN BI Invoering; pathogeen; het voorkomen; Complicatie; Symptoom; Onderzoeken; Diagnose; Invoering. Inleiding tot oogbolregressiesyndroom. De ziekte is een horizontale rectusdyskinesie, waarbij de oogbol omkeert met de terugtrekking van de oogbol, terwijl de binnenwaartse of binnenwaartse afbuiging, het gespleten gehemelte wordt gekenmerkt door kleine en andere aangeboren dysplasie van het oog of.

Wijzigingen in deze reflex zouden gecorreleerd zijn met gewijzigde nekproprioceptie en op die manier objectivering van klachten mogelijk maken. Bij onderzoek naar deze reflex moeten in de experimentele opstelling de vestibulo oculaire reflex en de optokinetische reflex uitgesloten worden aangezien deze dominant zijn voor wat betreft de regeling van contractie van onze oogspieren Smooth pursuit oogbewegingen kan de ogen op de voet volgen van een bewegend object. Het is één van twee manieren waarop visuele dieren vrijwillig kunnen verschuiven blik, de andere is saccade oogbewegingen. Uitoefening verschilt van de vestibulo-oculaire reflex, die alleen optreedt tijdens bewegingen van het hoofd en dient om blik te stabiliseren op een stilstaand voorwerp

19 Vestibularapparat

Een optokinetische trommel is een instrument dat bestaat uit een handvat waarop een cilinder is gemonteerd die kan draaien. De cilinder is bedrukt met dikke, regelmatig uit elkaar geplaatste verticale zwarte en witte strepen en tijdens het roteren wordt optokinetische nystagmus geïnduceerd Via de fasciculus longitudinalis medialis worden signalen naar de verschillende oogspierkernen doorgegeven, waardoor geconjugeerde gladde oogvolgbewegingen optreden. 7 Voor het testen van de VOR, zoals dit met de HIT gebeurt, moet het hoofd dusdanig snel gedraaid worden dat de cervico-oculaire en optokinetische reflex geen rol spelen en alleen de vestibulo-oculaire reflex de fixatie moet.

2. De statoliet-oculaire reflex, uitgaande van de statolietorganen, die ertoe client de richtingsverandering van de resultante van alle lineaire versnellingen (oak de gravitatie) te kompenseren, b.v. tijdens of na standsveranderingen van bet hoofd ten opzichte van de vertikaal Bisynaptische reflex 2. Monosynaptische reflex 3. Polysynaptische reflex Vraag 11. Bij een infarct in de linker capsuja interna is het waarschijnlijk dat er een parese optreedt in: 1. De rechterkant van de rompmusculatuur 2. De rechterkant van de aangezichtsmusculatuur rond de mond 3

Optokinetic training and vestribular habituatio

 • Youtube music alanis morissette guardian.
 • Happy meal speeltje januari 2021.
 • Minecraft summon command at player.
 • Santa Maria kruiden AH.
 • Www lidl nl vitaminis.
 • Mondhygiënist tarieven.
 • Nerveuze gastritis.
 • Verklaring van geschiktheid CBR.
 • Elvis Presley Live.
 • Buitenlust Venray bellen.
 • Places to visit in the world.
 • Global Seed Vault.
 • Stokmaat pony lengte ruiter.
 • Witte Weekblad Hoofddorp.
 • Tattoo ideeën.
 • Nickelodeon Gumball.
 • Hoeveel herbruikbare luiers nodig.
 • Places to visit in the world.
 • Gladde aardappelpuree.
 • Droompark Beekbergen zwembad.
 • Wielrennen WK.
 • Menukaart bewerken.
 • Zappaz reserveren.
 • Dora Kostuum dames.
 • Verraad Tweede Wereldoorlog.
 • Dog Runner loopband.
 • Wijnproeverij Gulpen.
 • Dr aart wiskunde.
 • LEGO mosaic Maker app.
 • Grote woonwinkels Nederland.
 • Dances with Wolves online kijken.
 • Woongemeenschappen Nederland.
 • Langste dag van het jaar.
 • Lachte.
 • Weer Mexico Playa del Carmen.
 • Vliegen met Emirates naar Bali.
 • Visum Ecuador.
 • Schoolvakantie 2021 Zeeland.
 • Samenvatting Natuurkunde havo 3 Hoofdstuk 3 elektriciteit.
 • Kalender 2020 maken.
 • Vacatures gemeente Mortsel.