Home

Kerkenraad sionskerk veenendaal

Sionskerk in Veenendaal. De Sionskerkgemeente is een levendige kerkelijk hervormde gemeente in het zuiden van Veenendaal voor de wijken Petenbos en Franse Gat. We vormen een onderdeel van de hervormde gemeente en maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Meer informatie Contact opnemen. UPDATE 8 september 2020 CORONA AANPASSINGE Actueel, Wijzigingen in pastoraat en kerkenraad Wijzigingen in pastoraat en kerkenraad - Actueel - Sionskerk Veenendaal Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk. Sionskerk Veenendaal Kies een gedeelte binnen de website. u bevindt zich nu hier

Home Sionskerk Veenendaal PK

 1. Algemene Kerkenraad regelt zaken op centraal niveau. De Algemene Kerkenraad regelt voor de Hervormde Gemeente van Veenendaal diverse taken en zaken op centraal niveau. Hierbij kunt u denken aan: vaststellen van het beleidsplan voor de Hervormde Gemeente van Veenendaal
 2. Adriaan van Ostadelaan 78, Veenendaal De Hervormde Gemeente heeft nu de volgende bankrekeningen tijdelijk beschikbaar om uw collecte op te kunnen storten: 1e collecte: Kerkbeheer - NL90 RABO 0373 7306 08 2e collecte: Diaconie - NL13 RABO 0373 7403 36 3e collecte: Missionair - NL68 RABO 0373 7306 16 Om het u makkelijker te maken kunt u ook de collecte regelen via de Kerkgeld app van SKG

Wijzigingen in pastoraat en kerkenraad - Sionskerk Veenendaal

Protestante Kerk in Veenendaal Zuid De Sionskerk is een bruisende gemeente in het zuiden van Veenendaal, in de wijken het Franse Gat en Petenbos. In onze gemeente komen mensen van diverse leeftijden. Het aantal leden van onze gemeente neemt nog steeds toe U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75SNSB0933782500 ten name van Hervormde Gemeente te Veenendaal o.v.v. Bijdrage digitale diensten. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar. Als u de diensten bij wilt wonen is het noodzakelijk dat u zich vanaf 1 juli 2020 vooraf aanmeldt via https://julianakerk.kerkdienstaanmelden.nl Adverteren? Een advertentie in het Kerkblad is een effectieve manier om veel inwoners van Veenendaal te bereiken. Neem hiervoor contact op via kerkblad@hgv-kb.nl. Kopij inleveren. U kunt kopij voor het Kerkblad inleveren tot maandagmorgen 12.00 uur (in de week van verschijning). Mail uw kopij naar kerkblad@hgv-kb.nl

Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75SNSB0933782500 ten name van Hervormde Gemeente te Veenendaal o.v.v. Bijdrage digitale diensten. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar Sionskerk, Hoeksteen en Westerkerk. Tijdens en na de wederopbouw maakte Veenendaal een stormachtige groei door. De actieve ds. A. Vroegindeweij deed veel voor de realisatie van de Sionskerk (1965) en De Hoeksteen (1969). In de nieuwbouw van Veenendaal-West verrees in 1985 de Westerkerk Oude Kerk Veenendaal De gemeente van de Oude Kerk is een 'Kerk op de markt'. In de meest letterlijke zin staat ons kerkgebouw op de Markt, het centrum van Veenendaal. De Markt is een plek van ontmoetingen tussen mensen. Onze samenleving wordt ook wel eens vergeleken met een markt. Er is van alles te koop en te doen Onder de Westerkerk valt allereerst Veenendaal-West: het gebied ten westen van de Rondweg West. Verder een klein stukje aan de overkant van de Rondweg West: sectie 16, zie bij organisatie>sectie-indeling. Maar de Westerkerkgemeente telt ook veel leden die elders in Veenendaal wonen, maar zich bij de Westerkerkgemeente hebben aangesloten

Het moderamen van de kerkenraad wordt ieder jaar opnieuw gekozen. In 2020 bestaat het moderamen uit: Ouderling J. Roest, voorzitter; Predikant ds. H. Russcher, vice-voorzitter; Ouderling G.W. Lambers, scriba; Breed moderamen. Dit college uit de kerkenraad dat het beleid en de besluitvorming van de kerkenraad voorbereid wordt eveneens ieder jaar gekozen De kerkenraad van wijk 7, Dragonder, bestaat uit: Predikant: degene die zondags preekt, het onderwijs aan de jeugd verzorgt (catechisatie) en gemeenteleden bezoekt. Ouderlingen: degene die gemeenteleden in hun gedeelte (sectie) van de wijk bezoeken. Ouderlingen met bijzondere opdracht voor Jeugdwerk en Evangelisatie Vervolgens hebben wij als kerkenraden diverse adviezen ontvangen van o.a. het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waarin o.a. onze Protestantse Kerk overlegt met de minister, de classis Utrecht, de burgemeester van onze gemeente, de Algemene Kerkenraad en de eigen gebruiksplangroep, over hoe om te gaan met het bezoek door gemeenteleden aan onze kerkdiensten De kerkenraad van Veenendaal Oost bestaat uit de volgende personen: Predikant Ds. A.T. van Blijderveen Noorderkroon 57 3902 VB Veenendaal 0318-306247 dsvanblijderveen@gmail.com. Voorzitter kerkenraad: G. (Gerard) Knot Van Hardevelderf 4 3907 MV Veenendaal 0318-302485 Knot.wijk9@gmail.com. Ouderlingen met bepaalde opdracht . Scrib Sionskerk Veenendaal, Veenendaal, Netherlands. 372 likes · 1 talking about this · 204 were here. Protestante Kerk in Veenendaal Zui

Kerkdienst meeluisteren (live) - Sionskerk Veenendaal

Functie Naam en adres; Voorzitter: A. ten Brinke Leharstraat 5, 3906 CJ Veenendaal, 0318-515367: Predikant : ds. M.L.W. Karels Tuinfluiter 45, 3906 NP Veenendaal. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75SNSB0933782500 ten name van Hervormde Gemeente te Veenendaal o.v.v. Bijdrage digitale diensten. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar. Op deze pagina kunt u kerkdiensten van de Westerkerk mee- en terugluisteren

Algemene kerkenraad - Hervormd Veenendaal

Informatie Sionskerk Op deze website kunt u zich aanmelden voor de kerkdiensten gedurende de corona-periode. Op deze manier kunnen we voldoen aan de richtlijnen die de overheid heeft gegeven voor kerkdiensten U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75SNSB0933782500 ten name van Hervormde Gemeente te Veenendaal o.v.v. Bijdrage digitale diensten. Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar. Op deze pagina kunt u kerkdiensten van het Ontmoetingshuis mee- en terugluisteren Sionskerk Genootschap: PKN Hervormde gemeente Veenendaal Provincie: Utrecht Gemeente: Veenendaal Plaats: Veenendaal Adres: Adriaen van Ostadelaan 78 Postcode: 3904TK Inventarisatienummer: 04452 Jaar ingebruikname: 1965 Architect: Essen, A. van Huidige bestemming: kerk Monument status: Gemeentelijk monumen 3e collecte: Kerkbeheer/Missionair - NL46 RABO 0373 7306 24 t.n.v. Hervormde Gemeente Veenendaal Zendingsbussen - NL68 RABO 0373 7306 16 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal Bekijk de aankomende kerkdiensten van de Vredeskerk

groep 1: Midden-1 + Kraats-noordoost&Veenendaal groep 2: Oost-2 + Oosterbeek + West-1 groep 3: Betuwe + Midden-2 + West-2 + Wageningen groep 4: Ede + Kraats-zuidwest + Oost-1 Bij de aanmeldingsdatum staat vermeld welke groep aan de beurt is. U kunt overigens ook online de kerkdienst in de Sionskerk beluisteren Bert van den Bosch. Diaken sectie 101, 102 en 103 Ben Viegersstraat 8 8072 ZG Nunspeet tel. 0341 84 24 7 Sionskerk Veenendaal. AV in directiekamers. Home Cinema Bioscoop. Cunerakerk Rhenen. Baptistengemeente Veenendaal. De Basiliek Veenendaal. De Brug Amersfoort. Aller Erf Veenendaal. De Bron Amersfoort. Petrakerk Veenendaal. De Goede Reede Veenendaal. Brinkstraatkerk Bennekom. Vrijburg Amsterdam

Actueel - Sionskerk Veenendaal

 1. ee ons op om te blijven zingen. Deze liederen kunnen je daarbij helpen
 2. Sionskerk Veenendaal, Veenendaal, Netherlands. 376 likes · 1 talking about this · 204 were here. Protestante Kerk in Veenendaal Zui
 3. Kerkdiensten. Iedere zondag vieren we om 09:30 en om 17:00 een eredienst om onze God en Koning te eren. Iedereen is van harte welkom om deze diensten te bezoeken
 4. De Centrale Kerkenraad volgt de aanbevelingen van deze commissie en benoemt de Commissie Nieuwbouw Veenendaal-Oost (CNVO). De commissie heeft samen met de per 1 februari 2005 aangestelde opbouwwerker kand. J.K.M. Gerling de opstart van kerkelijke activiteiten in de nieuwbouw geïnitieerd en gecoördineerd
 5. YouTube kanaal van de Sionskerk (PKN) Veenendaal. www.herveen.nl/sionskerk
 6. Sionskerk. Geloven doen we samen. Als gemeente. Wij zijn als leerlingen van Jezus Christus aan elkaar gegeven. Contact met de kerkenraad Centraal aanspreekpunt is onze scriba Henk Stoel . Laatste nieuwsberichten. Beleidsplan 2019-2022. Bekijk het complete nieuwsoverzicht van de Sionskerk
 7. Preken luisteren. Kerkdiensten kunt u ook via internet volgen. Dit kan op de volgende manieren. Kerkdiensten beluisteren Het beluisteren van diensten kan via onderstaande link

Hervormde Gemeente Veenendaal - Sionskerk

Veenendaal (Sionskerk) Protestantse Kerk in Nederland (Hervormde Gemeente) Onderdeel van Veenendaal. Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 78 3904 TL Veenendaal toon op kaart. Predikant: ds. P. Hoogendam. Reguliere kerktijden: 09:30 en 17:00. Bekijk het beroepingswerk van Veenendaal. Lees meer Oude Kerk, Markt 9b, 3901 DM Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Oude Kerk. Oude Kerk Veenendaal Kies een gedeelte binnen de website. u bevindt zich nu hier Als kerkenraad en als gemeente hebben wij ook onze verantwoordelijkheid te nemen om verspreiding van het virus in te dammen. Daarom is het niet langer mogelijk om de diensten in de kerk bij te wonen! De diensten zullen met een minimale bezetting worden gehouden. Als kerkenraad begrijpen we, dat dit voor velen een moeilijke mededeling is Het bestuur van de Sionskerk wordt gevormd door de kerkenraad. De kerkrenraad bestaat uit de predikant, twaalf (12) ouderlingen, vijf (5) ouderlingen-kerkrentmeesters en zes (6) diakenen. De predikant en de ouderlingen vormen tezamen het consistorie Als Hervormde Gemeente van Veenendaal komen we iedere zondag twee keer samen in de Vredeskerk. De morgendienst begint om 09.30 uur, de avonddienst vangt aan om 18.30 uur. Tijdens de 'gewone' kerkdiensten lezen wij uit de Herziene Statenvertaling (HSV) en zingen wij de psalmen in de berijming van 1773

Nieuws - Hervormd Veenendaal

sionskerkveenendaal.nl de sionskerkgemeente is een levendige kerkelijk hervormde gemeente in het zuiden van veenendaal voor de wijken petenbos en franse gat. we vormen een onderdeel van de hervormde gemeente en maken dee Kerkdienst meeluisteren (live) - Sionskerk Veenendaal www.sionskerkveenendaal.nl Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert Het Corona-virus grijpt steeds verder om zich heen. Ook aan de kerken gaat de epidemie niet voorbij! Maatregelen zijn genomen door de overheid, maar ook kerken moeten maatregelen nemen. Er zullen de.. Hierbij de kerkklokken van de Sionskerk te Veenendaal! Helaas luiden ze niet erg vloeiend en zijn de klokken een beetje schel. Tonen: A' - C - D Opname: 22.. Kerkenraad Kerkenraad Predikanten Consistorie & pastoraat Het diaconaat Kerkrentmeesters De kerkdiensten worden live gestreamd vanuit de Rehobothkerk en Sionskerk,.

Home - Vredeskerk Veenendaal

 1. Geef uw verhuizing online door als u in Veenendaal gaat wonen. U hoeft uw verhuizing niet door te geven in de gemeente die u verlaat
 2. Afgelopen week zijn de kinderen op school bezig geweest met het boek Jona. Jona krijgt de opdracht om naar Ninevé te gaan, maar voor hij echt gaat, moet er wel heel wat gebeuren. In de kerkdienst zal..
 3. De Sionskerk heeft op basis van de 1,5 meter afstand een overzicht / indeling gemaakt van de kerkzaal. Dan blijkt dat er ruimte is voor ongeveer 42-45 personen, afhankelijk van het aantal gezinnen. Dat betekent dat de hele gemeente weer naar de kerk kan. U hoeft u dan ook niet meer op te geven. Maar u kunt gewoon naar de kerk komen
 4. Oppas Sionskerk Omdat er in de Sionskerk momenteel te weinig zalen beschikbaar zijn, vindt de oppas voor kinderen van 0 - 3 jaar plaats in ppeelzaal De Kikkerhof aan de Troelstrastraat 21 in Nunspeet. De Kikkerhof is op loopafstand van de kerk. U kunt uw kind voorafgaand aan de dienst, vanaf 9.30 uur, brengen in de Kikkerhof

Jeugdwijkteam Sionskerk. Jeugdwijkteam Het jeugdwerk rond de Sionskerk is verdeeld in drie clusters. Het cluster 'Jeugd en kerk' bestaat uit die activiteiten die voor de jeugd in en rondom de diensten worden georganiseerd (o.a. kindernevendienst en oppas 1) Veenendaal ( uitspraak (info / uitleg); lokaal ook wel: 't Veen) is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht, gelegen aan de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei.De gemeente telt 66.918 inwoners (1 augustus 2020, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 19,81 km² (waarvan 0,17 km² water). Veenendaal werkt met de gemeenten Rhenen, Wageningen, Ede, Barneveld, Nijkerk. De kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 11 ouderlingen en 9 diakenen. De kerkenraad vergaderde 21 keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden Op dinsdag 2 februari is overleden in de leeftijd van 96 jaar onze zuster. Jannie Krol-Klunde Het was weer één groot feest gisteravond met de jongens van groep 5/6!! #DavidenGoliat

17:00 uur Adriaen van Ostadelaan 78 te Veenendaal (Sionskerk) Herv. Gem., Veenendaal, Sionskerk. 17:00 uur Markt 9B te Veenendaal (Oude Kerk) Herv. Gem., Veenendaal, Oude Kerk. 18:30 uur Kerkewijk 125 te Veenendaal (Vredeskerk) Herv. Gem., Veenendaal, Vredeskerk. 18:30 uur Goudvink 2 te Veenendaal (Westerkerk 25 november 2020 ds. J.B. ten Hove (Veenendaal) over Vrucht van de Geest (Galaten 5) 9 december 2020 ds. L. de Wit (Ede) over Gaven van de Geest (1 Kor 12-14) 6 januari 2021 ds. J. Belder (Harskamp) over Vervulling met de Geest (Efeze 5 Helaas is de limiet voor a.s. zondag bereikt. Omdat er nog wel eens mensen afmelden is deze reserve lijst gemaakt. Wanneer u belangstelling hebt kunt u zich hierop aanmelden. Wanneer er plaats vrij komt wordt u via de mail of telefoon geïnformeerd. Alleen dan kunt u naar de kerk komen. Wanneer u niets hoort is er helaas geen plaats voor u

Video: Home - Julianakerk Veenendaal

Gebouw - Vredeskerk Veenendaal

Sionskerk Veenendaal, Adriaen van Ostadelaan 78

Sionskerk is één van de 44 bedrijven in de categorie kerken in de stadsgids van indebuurt Veenendaal. Sionskerk is gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan in Veenendaal. Van dit bedrijf zijn geen openingstijden bekend Kerkenraad . Predikant Ds. H. van der Ziel Kanaalweg 3 3901 ET Veenendaal Tel. (0318) 50 80 53. Scriba Ouderling W.J. Reijmes Blauwgras 1-08 3902 AB Veenendaal

Contactpersonen - Oude Kerk Veenendaal

Kerkdiensten - Julianakerk Veenendaal

 1. Sionskerk. Geloven doen we samen. Als gemeente. Wij zijn als leerlingen van Jezus Christus aan elkaar gegeven. Contact met de kerkenraad Centraal aanspreekpunt is onze scriba Henk Stoel . Laatste nieuwsberichten. Beleidsplan 2019-2022. Bekijk het complete nieuwsoverzicht van de Sionskerk
 2. Merklin-Schütze orgel Sionskerk Veenendaal Dit orgel is in 1976 gebouwd door de firma Emile Verschueren te Tongeren (België). Gebruik werd gemaakt van windladen uit 1862, gemaakt door Merklin & Schütze (Brussel) voor de kerk St. Roche te Brussel. Ook het meeste pijpwerk is uit dat orgel afkomstig. Er werd een nieuw kas gemaakt omdat de oorspronkelijk kas van het Merkin-orgel (die terecht.
 3. Elke zondag komt onze gemeente tweemaal samen. De kerkdiensten worden gehouden in de Sionskerk, Baden Powellstraat 2 te Ridderkerk. Een overzicht van de komende diensten kunt u vinden op deze pagina. In verband met het Coronavirus moet u zich aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst. Klik HIER voor catechisatie
 4. Actueel adres, telefoonnummer en openingstijden voor Sionskerk - Hervormd Veenendaal in Veenendaal vindt u in dé lokale bedrijvengids - Detelefoongids.nl
 5. Opname van Hervormde Gemeente Veenendaal - Sionskerk. ochtenddienst. Opname van Hervormde Gemeente Veenendaal - Sionskerk. middagdienst. Opname van Hervormde Gemeente Veenendaal - Sionskerk. ochtenddienst. Nieuwjaarsochtend. Oudejaarsdienst. Opname van Hervormde Gemeente Veenendaal - Sionskerk

Er zijn geen resultaten gevonden. Nieuws. Nieuws; Video; Gebed; Activiteiten. Agenda; Sprekers; Ondernemers; Leesrooster; Holland-Koo VEENENDAAL - Tegen de getrouwde Veenendaalse dominee die een relatie had met een getrouwd vrouwelijk lid van de hervormde gemeente in Veenendaal is eind vorige week formeel een klacht ingediend.

De Nederlands Gereformeerde Kerk Veenendaal functioneert sinds 1997 als zelfstandige gemeente. We zijn ontstaan vanuit de NGK Ede, die te groot werd. Vanuit deze groeiende moedergemeente ontstond in 2015 ook een nieuwe gemeente in Ede zelf. Wij hebben ruim 600 leden, waarvan iets minder dan de helft 21 jaar of jonger is. De gemiddelde leeftijd is rond de 29 jaar Aanmelden kerkdiensten Sionskerk Veenendaal. Hoofdnavigatie Sionskerk. Toon — Hoofdnavigatie Sionskerk Verberg — Hoofdnavigatie Sionskerk. Kerkdiensten; Online kijken; Kruimelpad. Home; SK kerkdienst 1 november ochtend Datum & tijd. 01-11-2020 09:30. Het aanmeldformulier is gesloten Rechtstreekse uitzending van Hervormde Gemeente Veenendaal - Oude Kerk De Hervormde Gemeente heeft nu de volgende bankrekeningen tijdelijk beschikbaar om uw collecte op te kunnen storten: 1e collecte: Kerkbeheer - NL90 RABO 0373 7306 08 2e collecte: Diaconie - NL13 RABO 0373 7403 36 3e collecte: Missionair - NL68 RABO 0373 7306 1 In het kader van de AVG zijn we begonnen met het opstellen van een model privacy verklaring. In deze verklaring zijn allerlei zaken opgenomen die de privacy van gemeenteleden etc. raken, zoals ons contact, de gemeentegids, informatie op de website, facebook, mededelingen, archivering, etc., etc. Christelijk Gereformeerde Pniëlkerk. Wij willen als kerk te Veenendaal openstaan voor iedereen die met ons mee wil geloven

Kerkblad - Hervormd Veenendaal

Sionskerk Veenendaal, Veenendaal, Netherlands. 359 likes. Protestante Kerk in Veenendaal Zui Mocht u iemand geschikt achten voor een van deze taken, dan willen we u aanmoedigen om dit op uw kring of buurtgroep te delen en hierover samen in gebed te gaan. De volgende stap kan zijn om dit met deze persoon te bespreken en het kenbaar te maken bij de kerkenraad. Predikant- Op dit moment hebben we geen eigen predikant Veenendaal-Oost. Verkiezingsreglement Oost; Werkwijze Kerkenraad en Diaconie - Oost; Gedragsrichtlijn Oost; Gedragscode Veilig Jeugdwerk Oost; Veenendaal-West. Verkiezingsreglement West; Inloggen Mijn.Poortker

Kerkdiensten - Hervormd Veenendaal

Meldpunt Misbruik in de PG Veenendaal. Seksueel of ander soort misbruik in een pastorale of gezagsrelatie in de kerk. Indien u over iemand die namens de Protestantse Gemeente Veenendaal (PGV) of één van de wijkgemeenten van de PGV opereert, een klacht heeft over seksueel of ander soort misbruik in een pastorale of gezagsrelatie, dan kunt u, geheel vertrouwelijk, het meldpunt benaderen voor. Sionskerk Sionskerk, Doctor Slotemaker de Bruïnestraat, Veenendaal, Utrecht, Netherlands, Netherland

Het orgel in de Sionskerk van Veenendaal Adriaan van der Poel gaf zaterdag een fraaie demonstratie op het orgel dat in 1976 gebouwd is door Emile Verschueren uit het Belgische Tongeren. Hij had op deze 2e Veense Orgeldag een fraai recital bestaand uit werken van Sweelinck tot Langlais Kerkenraad. 18 februari 2020. 19:30 tot 21:00 18 februari 2020. 19:30 tot 21:00 Locatie Hillstar Landjuweel 1-3 Opslaan in mijn agenda. Outlook; Google Kalender; iCalendar; NGK Veenendaal. WELKOM BIJ DE NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK IN VEENENDAAL! Laatste nieuws. Collecte deze week; Symbolische schikking Advent en Kerst 2020; Kerstavon De Kerkenraad heeft intern haar taken verdeeld. Dat zijn zowel taken binnen de gemeente alsook afvaardigingen naar andere colleges of instanties. Informatie. De kerkenraad vergadert doorgaans elke 2e woensdag van de maand. De aanvang van de vergaderingen is 19.45 uur. Iedere vergadering van de kerkenraad wordt voorbereid door de predikant en de. Een gemeente met wijkgemeenten heeft naast wijkkerkenraden een Algemene Kerkenraad (AK). Elke wijkkerkenraad wijst een of meer leden voor de AK aan. In de AK zitten minimaal twee predikanten, vijf ouderlingen (waarvan twee ook kerkrentmeester) en drie diakenen. De AK van onze Hervormde Gemeente bestaat uit 15 leden De kerkenraad telt een ouderling-scriba, acht wijkouderlingen, twee jeugdouderlingen, twee seniorenouderlingen en een evangelisatieouderling. De ouderlingen-kerkrentmeester Ouderlingen-kerkrentmeester zijn verantwoordelijk voor de materiële ('stoffelijke') aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard

Over Hervormd Veenendaal - Hervormd Veenendaal

Beste gemeenteleden van de Sionskerk, Zaterdag 10 februari is het zover. Dan hebben we onze gemeentemiddag met een programma voor jong en oud. Je bent van harte welkom! Het doel van de middag is.. Kerkenraad: Presentatie verbouwing Sionskerk: Terug naar agenda. Rehobothkerk. De Landerijen 1: 2926 TA Krimpen aan den IJssel: 0180 515715: Sionskerk. Nieuwe Tiendweg 17: 2923 AE Krimpen aan den IJssel: 0180 515569: Kerkdiensten. vrijdag 25 december: Sionskerk: geen dienst

Nieuws - Hervormd Veenendaal

Home - Oude Kerk Veenendaal

Helaas is de limiet voor a.s. zondag bereikt. Omdat er nog wel eens mensen afmelden is deze reserve lijst gemaakt. Wanneer u belangstelling hebt kunt u zich hierop aanmelden. Nieuwe aanmeldingen van kinderen voor de kinderkerk lopen ook via deze lijst wanneer het gewone aanmeld formulier is gesloten. Wanneer er plaats vrij komt wordt u via de mail of telefoon geïnformeerd VEENENDAAL - Zwijgend hoorden De 60-jarige dominee deed zelf melding van het incident, in de kerkenraad en bij de classispredikant Utrecht. De classis is het regionaal kerkbestuur

Kringen in de Sionskerk! - Actueel - Sionskerk VeenendaalOrgel - Oude Kerk VeenendaalPasen in Coronatijd

Home - Westerkerk Veenendaal

De kerkenraad is het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit: predikant(en), ouderlingen en diakenen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente en het schrijven van een beleidsplan, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen, en het bespreken van. Home › Veenendaal-Oost. Veenendaal-Oost. Verkiezingsreglement Oost [12-12-2018] Reglement Werkwijze Kerkenraad en Diaconie - Oost [12-12-2018] Gedragsrichtlijn Kerkelijk Werk - Oost [12-12-2018] Gedragscode Veilig Jeugdwerk Oost [12-12-2018 HHG Veenendaal › Kerkenraad › Moderamen; Meer over Kerkenraad . Moderamen. Het moderamen is samengesteld uit de volgende kerkenraadsleden: Preses: ds. H. van der Ziel Scriba: ouderling J.J. Doornenbal Assessor: ouderling T. van den Brink Toegevoegd lid: diaken M.A. 09:30 uur Adriaen van Ostadelaan 78 te Veenendaal (Sionskerk). Herv. Gem., Veenendaal, Sionskerk. 18:30 uur Goudvink 2 te Veenendaal (Westerkerk De Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs, te Veenendaal is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte d.d. 29 december 1995 en is ingeschreven onder nummer 41265033 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.. RSIN nummer 807545284. SHS Veenendaal

Kerkenraad - Julianakerk Veenendaal

Kerkdiensten. vrijdag 25 december: 10:00 uur: Rehobothkerk: Ds. J.A.W. Verhoeven: Eerste Ker... vrijdag 25 december: 10:00 uur: Sionskerk: Ds. J.J. Mulder: Eerste Ker.. Kerkdiensten volgen via de Kerkomroep Wilt u een kerkdienst in de Bethelkerk thuis meemaken of wilt u een eerder gehouden dienst nogmaals/alsnog volgen

 • Lanoxin gevaarlijk.
 • Haarlakresten verwijderen uit haar.
 • Sieraad voor plukje haar.
 • Cebu City.
 • Bumbo Playtray.
 • Regels nhl stenden.
 • Praxis Histor.
 • Vakantiewoning Veluwe 8 personen.
 • Kos Kos stad.
 • Boekenlijst Medische Hulpverlening.
 • Self made pizza.
 • Oud London zwemmen.
 • Krimpen aan de IJssel (funda).
 • Wat is biomassa.
 • Bad Bunny Spotify.
 • Verkoudheid invloed op menstruatie.
 • Ford Flex.
 • Polyester reparatie boot.
 • Rp Den Haag.
 • Goudpalm IKEA.
 • Atkins producten Albert Heijn.
 • Cruiseschip.
 • Tattoo ideeën.
 • Welke culturen lijken veel op de Nederlandse cultuur.
 • Vegan soezen.
 • WW2 German uniform.
 • Zwanger pijn middenrif.
 • Companion skills ffxiv.
 • Handleiding iphone se ios 13.
 • Motech Reeuwijk.
 • Oven kan maar tot 200 graden.
 • MOA juice Bestellen.
 • Bronnen Scribbr.
 • Smart tv aansluiten op internet Ziggo.
 • Dakota betekenis.
 • Chigo airco review.
 • Op een dag dan word ik miljonair.
 • Pokémon Go coins.
 • TUI Kreta Rethymnon.
 • De Pizzabakkers Nijmegen.
 • Sarah Armstrong Jones broers zussen.