Home

Artrose richtlijn KNGF

 1. De herziene richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Neder-lands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behande-ling van mensen met artrose van de heup en/of knie, inclusief de pre- en postoperatieve fase rondom een gewrichtsvervangende operatie
 2. De herziene richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met artrose van de heup en/of knie, inclusief de pre- en postoperatieve fase rondom een gewrichtsvervangende operatie
 3. De vernieuwde KNGF-richtlijn Artrose heup-knie beschrijft vier verschillende indicaties voor fysiotherapie. Tot de eerste indicatie behoren mensen die vooral advies, instructie en voorlichting nodig hebben en die zelf aan de slag kunnen met de adviezen voor oefenen en bewegen en een gezonde leefstijl
 4. De nieuwe KNGF-richtlijn voor fysio-therapeutische behandeling van heup- en knieartrose W.E. van Spil, M. Kloppenburg, W.F. Lems, T.P.M. Vliet Vlieland, W.F.H. Peter, M. van Doormaal In mei 2018 verscheen de herziene richtlijn voor heup- en knieartrose van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hiermee wordt een nieuw
 5. PDF | On Jan 1, 2005, Vogels EMHM and others published KNGF-richtlijn Artrose Heup-knie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat
 6. 1 KNGF-richtlijn Artrose heup-knie Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 115 Nummer. 2 KNGF-richtlijn Artrose heup-knie E.M.H.M. Vogels H.J.M. Hendriks M.E. van Baar J. Dekker M. Hopman-Rock R.A.B. Oostendorp W.A.M.M. Hullegie H. Bloo W.K.H.A. Hilberdink M. Munneke J. Verhoef De richtlijn is samengevat op een kaart. Beide zijn te downloaden via V-06/200
Fysiotherapie KNGF richtlijn Artrose heup-knie

KNGF-richtlijnenmethodiek. Het KNGF ontwikkelt en implementeert haar richtlijnen op basis van de KNGF-richtlijnenmethodiek 2019. Jaarlijks wordt één KNGF-richtlijn ontwikkeld of herzien. Richtlijnen in ontwikkeling. Het KNGF werkt op dit moment aan de herziening van de richtlijnen COPD en Lage rugpijn

Richtlijn - KNGF e-learnin

(PDF) KNGF-richtlijn Artrose Heup-knie - ResearchGat

KNGF richtlijn Artrose heup-knie. Artrose is de meest voorkomende aandoening van het houding- en bewegingsapparaat. Kenmerkend is een langzaam en wisselend progressief verlies van gewrichtskraakbeen De herziening van de KNGF-richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en best practice. De richtlijn geeft een overzicht van de gezondheidsproblemen bij heup- en/of knieartrose,. KNGF Richtlijn Artrose Heup-Knie 1. INLEIDING: De KNGF-richtlijn Artrose Heup-Knie richt zich specifiek op artrose van de heup en/of de knie en niet op artrose van andere gewrichten, zoals die van de wervelkolom of de handen. Knieartrose komt vaker voor dan heupartrose. De aandoening Heup-Knie Artrose: Artrose is de meest voorkomende aandoening van het houding en bewegingsapparaat De lezing is een voorproefje van de nieuwe herziene richtlijn Artrose Heup-Knie. Deze herziening zit in de laatste fase (definitieve versie in april 2018 beschikbaar via de website van het KNGF) en is ontwikkeld via een nieuwe methodiek die tools biedt om de richtlijn beter in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen

KNGF-richtlijn Artrose heup-knie

 1. KNGF-richtlijn Enkelletsel V-01/2006 - Update klinimetrie 2017 IV Praktijkrichtlijn Inhoud Praktijkrichtlijn 1 Inleiding 1 I Screeningsproces 3 I.I Aanmelding 4 I.II Inventarisatie hulpvraag 4 I.III Screening pluis/niet-pluis 4 I.IV Informeren en adviseren 4 II Diagnostisch proces 4 II.I (Aanvullende) anamnese 4 II.II (Aanvullend) onderzoek
 2. In april 2010 is de herziene KNGF richtlijn artrose heup- knie gepubliceerd. Deze richtlijn is ook van toepassing op oefentherapeuten die mensen met heup- en/of knieartrose behandelen. Sinds de eerste versie van deze richtlijn uit 2001 zijn er diverse nieuwe wetenschappelijke artikelen, nationale en internationale richtlijnen over de behandeling van mensen met heup- en knieartrose gepubliceerd
 3. KNGF-richtlijn Artrose heup-knie V-06/2005. klachten is afhankelijk van de kenmerken van de pa-tiënt zelf. Daarnaast speelt de interactie tussen de pa-tiënt en zijn omgeving een rol, waaronder de inter-actie tussen patiënt en fysiotherapeut. Kenmerken van de patiënt zel
 4. KNGF-richtlijn Artrose Heup-kni
 5. Zoek een KNGF scholing of bijeenkomst met behulp van een of meerdere zoekfilters. Selecteer het evenement en klik op Details voor meer informatie. Ben je ingelogd , dan kan je je inschrijven of een evenement bewaren in jouw favorieten
 6. Artrose Richtlijn. Voor meer informatie over artrose en fysiotherapie, vindt u hier de artrose richtlijn voor heup en knie 2018 van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Download de app via de App Store. Download de app via Google Play. Fysiotherapeut kiezen
 7. kngf richtlijn artrose heup en knie kenmerkend is een langzaam en wisselend progressief verlies van gewrichtskraakbeen. knieartrose komt vaker voor da

KNGF-richtlijn Hartrevalidatie V-08/2011 - Update klinimetrie 2017 V Praktijkrichtlijn Leeswijzer Voor u ligt de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 2011. De richtlijn kan worden gezien als beroepsinhoudelijke aanvulling op de Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 van de Nederlandse Verenigin Implementatie van KNGF-richtlijnen. FysioPraxis. KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische Verslaglegging. Amersfoort: Amersfoort: KNGF; . Handelen volgens de KNGF-richtlijn Artrose heup-knie: een prospectieve cohortstudie V-20/2018 IV KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis Praktijkrichtlijn Inhoud A Algemene informatie 1 A.1 Inleiding 1 A.2 Achtergrond RA 1 A.2.1 Pathofysiologie 1 A.2.2 Risicofactoren voor ontstaan 1 A.2.3 Epidemiologische gegevens 1 A.2.4 Gevolgen van RA en maatschappelijke kosten 1 A.3 Klinisch beeld, diagnose 2 A.4 Medische behandeling en ziektebeloop

E-learningmodules - Koninklijk Nederlands Genootschap voor

 1. 42 | 2018-10-12T07:34:36+02:00 september 25th, 2018 | Reacties uitgeschakeld voor KNGF-richtlijn Artrose heup-knie Share This Story, Choose Your Platform! Facebook Twitter LinkedIn Reddit Tumblr Pinterest Vk Emai
 2. Herziene KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis 2018 Wilfred Peter, Nynke Swart, Guus Meerhoff, Thea Vliet Vlieland porose, diabetes mellitus en secundaire artrose de meest voorkomende (al dan niet aan RA gerelateerde) comorbidi-teiten zijn.9 Ziektebeloop Het beloop van RA kan per individu sterk variëren
 3. KNGF in 2008 gestart met het ontwikkelen van de KNGF-standaar-den Beweeginterventies voor diverse patiëntengroepen. Inmiddels zijn standaarden ontwikkeld voor patiënten met artrose, chronisch obstructieve longziekten (COPD), coronaire hartaandoeningen, diabetes mellitus type 2 en osteoporose

V-12/2014 III Inhoud Praktijkrichtlijn 1 A Inleiding 1 A.1 Definitie KNGF-richtlijn 1 A.2 Doel 1 A.3 Doelgroep 2 A.4 De noodzaak voor een herziening 2 A.5 Veranderingen ten opzichte van de eerste editie 2 A.6 Scope en positionering 2 A.7 Context en gebruik 2 A.8 Conceptueel raamwerk richtlijn 3 A.8.1 WHO ICF 3 A.8.2 Tijdsbeloop Download 'KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019' PDF document | 13 pagina's | 544 kB. Publicatie | 28-06-201

De NVR/CBO richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van Reumatoïde Artritis' stamt uit 2009, gebaseerd op wetenschappelijk evidence tot en met het jaar 2005. De werkgroep kwaliteit van de NVR heeft besloten dat een update van deze richtlijn nodig is, waarbij twee apart Deze richtlijn voor fysiotherapeutische begeleiding van patiënten met een lumbale kanaalstenose is bedoeld om de duur en inhoud van de fysiotherapie programma's die individuele patiënten krijgen zo vergelijkbaar mogelijk te maken. De inhoud van het hieronder volgende fysiotherapie programma is gebaseerd op aanbeveling ui Bij patiënten met artrose in de heup en/of knie, wordt oefentherapie aanbevolen ter vermin-dering van pijn en verbetering van fysiek functioneren.. Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van heup- en knieartrose, 2007 KNGF-richtlijn Nekpijn Verantwoording en toelichting V-09/2016 III Inhoud A Inleiding 1 A.1 Doelstelling en doelgroep 1 A.2 Afbakening van de richtlijn 1 A.3 Prognose en beloop 2 A.3.1 Epidemiologie 2 A.3.2 Risicofactoren voor het krijgen van nekpijn 3 A.3.3 Beloop van de nekpijn 3 B Diagnostisch proces 4 B.1 Anamnese 5 B.1.1 Uitsluiten van nekpijn graad IV Ook in 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. Er verdwijnen geen behandelingen uit het pakket, wel komt er een bij. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed. Dit staat in het pakketbesluit waarmee de ministerraad op voorstel van [

KNGF-richtlijn ziekte van Parkinson Werkkaart 2. Het lichamelijk onderzoek Fysieke capaciteit en pijn Transfers Arm- en handvaardigheid Balans Lopen Checklist NB Observeer de persoon met de ziekte van Parkinson in de wachtkamer, tijdens het opstaan vanuit de stoel, naar de behandelruimte lopen, de deur dichtdoen, jas uittrekken en gaan zitten. Het KNGF behartigt voor ruim 20.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Richtlijn Voorste kruisbandletsel van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (Saris et al., 2011). 3 Therapeutisch proce ling, implementatie en bijstelling van KNGF-richtlijnen, zoals beschreven door Van der Wees et al. (2007). De aanbevelingen zijn opgesteld op basis van wetenschap-pelijke evidentie. Voor het beoordelen van de literatuur is gebruikgemaakt van de beoordelingslijsten en de Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)-criteria

Artrose heup-knie en de KNGF-richtlijn . READ. In de studie op langer termijn met een follow-up van 6 maanden werd geen. significant verschil gevonden in pijn, stijfheid, functie, mentale gezondheid en. kwaliteit van leven. Er wordt aangen. Artrose heup-knie en de KNGF-richtlijn . READ. In 'International Classicification of Functioning Disability and Health' (ICF) is een. gebied af te bakenen waarop deze literatuurstudie zich richt.De literatuurstudi

Deze richtlijn is bruikbaar voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling en/of begeleiding van patiënten met PFPS, die zijn ontstaan door sportbeoefening en/of die een belemmering leeftijdscategorie 50 jaar en ouder ziet men vaker artrose als oorzaak van de klachten. Hierbij kan e Samenvatting van de KNGF richtlijn Artrose Heup en knie uit 2018 wordt o.a. getoetst in HOC en HOK thema 10 Let op; staat ook een bundel online met daarin 13 samenvattingen richtlijnen en evidence statements geupdate in 201 KNGF - Richtlijnenmethodiek (juli 2019) Richtlijn Verslaglegging NOV-richtlijn Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie Waar een zorgstandaard in meer algemene termen is gesteld, beschrijft een richtlijn in detail de inhoud van de zorg KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 Auteurs S.F.E. Praet C. van Uden F. Hartgens H.H.C.M. Savelberg K. Toereppel R.A. de Bie De KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 is een geactualiseerde versie van het KNGF-Beweegprogramma voor mensen met diabetes mellitus type II Alle informatie heb ik gehaald uit KNGF-richtlijn Artrose heup-knie, conservatieve, pre- en postoperatieve behandeling. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Amersfoort, 2018

KNGF

In Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen, Denemarken en Portugal wordt de zorg voor artrose vooral in de eerste lijn (huisarts en fysiotherapeut) gegeven. Er bestaan richtlijnen voor het behandelen van mensen met symptomatische artrose; enkele voorbeelden hiervan zijn de NHG-richtlijn voor de huisarts, en de KNGF richtlijn voor de fysiotherapeut Richtlijn Artrose heup en knie. V&VN Geriatrie & Gerontologie en V&VN Verpleegkundig Specialisten zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Eigenaar: KNGF Jaar van uitgifte: 2018. Naar het documen Alles over Fysiotherapie en artrose: van symptomenbestrijder naar probleemoplosser Bij de behandeling van artrose kan de fysiotherapeut een belangrijke rol spelen. De slijtage van de gewrichten kan hij niet terugdraaien. Hij kan u wel leren om op een verantwoorde manier te bewegen én een juiste lichaamshouding aan te nemen. Daardoor worden uw spieren sterker en [ KNGF FysioWijzer. Nieuwe KNGF-richtlijn Artrose heup-knie. Een evidence-based behandeling voor elke patiënt Deze maand wordt de nieuwe KNGF-richtlijn Artrose heup-knie gepubliceerd, een herziening

Startpagina - Heup- of knieartrose - Richtlijn

Auteur(s) Medical Research Council (1976); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Artrose heup knie (2010) Toelichtingsformulie Item description. Artrose heup-knie (2010) Verantwoording en toelichting. Additional information. Aantal pagina's: 6 Fysiotherapie bij heup- en knieartrose Heup- en knieartrose in Nederland De verwachting is dat het aantal personen met artrose tussen 2011 en 2030 zal toenemen met 37% vanwege vergrijzing en een toe- nemend aantal mensen met overgewicht.4 Heup- en knieartrose zijn, naast handartrose KNGF-standpunt Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19 Versie 0.1 / 11 april 2020 6 10. Vooralsnog lijkt het redelijk om gekende trainingsprincipes, zoals die ook worden ingezet bij chronische longpatiënten, toe te passen op geleide van de symptoomlast (kortademigheid en vermoeidheid) Artrose heup en knie KNGF-richtlijn https://www KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden V-11/2014 - Update klinimetrie 2017 IV Praktijkrichtlijn Inhoud Praktijkrichtlijn 1 A Inleiding 1 A.1 Doelstellingen 1 A.2 Doelgroep 1 A.3 Specifieke deskundigheid 1 A.4 Praktijkinrichting 1

(PDF) KNGF-richtlijn Artrose Heup-knie Erik Hendriks

Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Het KNGF behartigt voor ruim 20.000 aangesloten fysiotherapeuten de belange Voor 1500 KNGF-leden is er een gratis account beschikbaar voor het programma Huiswerkoefeningen.nl. Deze gratis versie geldt voor de eerste 6 maanden. Per praktijk worden maximaal twee gratis accounts toegekend. U kunt zich tijdens de bijeenkomst hiervoor inschrijven. Verplichte literatuur KNGF-richtlijn Artrose heup-knie

Video: Kngf richtlijn artrose heup-knie - samenvatting - IP8

2015-07 NVMT Factsheet Manuele therapie bij heupklachtenKNGF

Herziening van de KNGF Richtlijn Artrose Heup - Knie - PDF

Summary - Samenvatting kngf richtlijn artrose heup-knie 2018 9. Summary - Samenvatting kngf richtlijn kans (klinimetrie update 2017&rpar Richtlijnen. Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Richtlijnen berusten op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van verschillende zorgopties Advertentie met betrekking tot: kngf richtlijn artrose heup. Artrose? - Ultieme gewrichtsbescherming metArthro-5 - glucosamine.com. www.glucosamine.com/arthro-

Fysiopraxis mei 5 2014 by KNGF de Fysiotherapeut - Issuu

KNGF-richtlijn Beroerte; KNGF-richtlijn Beroerte. KNGF Richtlijn Beroerte 2014 inclusief update klinimetrie 2017. Projecten & tools; Kwaliteitsstandaarden; Brochures; Publicaties; Knowledge broker netwerk; Samen beslissen; Nieuwsbrief. Contact Kennisnetwerk CVA. Post- & bezoekadres Kennisnetwerk CVA NL Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Vakblad voor de fysiotherapeut - ledenblad KNGF. Samen leren In de praktijk. fp04cover.indd 1. PatiĂŤnt in beeld. jaargang 27 mei 2018. nr 4. Nieuwe KNGF-richtlijn Artrose heup-kni Consultkaart ARTROSE IN DE KNIE: behandelmogelijkheden Eigenaren: NOV, NHG, KNGF en Patiëntenfederatie Nederland Projectgroep: Gerda van der Weele, Gerben Aarnoudse, Mitchell van Doormaal, Josine van der Kraan, Amanda van Walraven Publicatiejaar: 2020 1. Richtlijn conservatieve behandeling van artrose in knie of heup (2018) De richtlijn bestaat uit drie delen: de Praktijkrichtlijn, de Verant-woording en toelichting en de Samenvatting in de vorm van een kaart met stroomdiagrammen. Alle delen van de KNGF-richtlijn kunnen afzonderlijk worden gelezen. A.1 Doelstelling en doelgroep A.1.1 Doelstelling Het doel van de richtlijn is een beschrijving geven van op weten

 • Game of Thrones Monopoly Nederlands spelregels.
 • TUI Waregem.
 • Netflix doesn't open on samsung smart tv.
 • Letselschade bedragen whiplash.
 • Humor taal.
 • Tuxpan Cuba.
 • Snelvaren Sneekermeer.
 • Polaroid alternative.
 • The Night Shift seizoen 3 RTL 5.
 • Safe cloud storage.
 • Pasfoto maken Heerde.
 • Fur real Friends Torch Mijn Vuurspuwende Draakje.
 • Breisteken voor sjaal.
 • Beeldscherm flikkert Samsung.
 • Spelregels Ganzenbord Ravensburger.
 • Turkse pizza Supermarkt.
 • Leider Cuba 2020.
 • Mongoolse gerechten.
 • Roeispaan roeiboot.
 • Torre des Savinar.
 • Nocturnal Animals Netflix.
 • There Will Be Blood moviemeter.
 • Knoopriem dames.
 • Kosten keuken nieuwbouw.
 • Koop BMW 1 Cabrio.
 • Online spelen voor geld.
 • Maankalender 1985.
 • Beste vouwwagen.
 • Wat is Fantasia.
 • Www lidl nl vitaminis.
 • Scheren vrouwen.
 • Paddenstoelen fotograferen waar.
 • PMK wiki.
 • Domino's openingstijden.
 • Kaart liefde.
 • Best instagram hashtags for photography 2019.
 • Wta ranking 2018.
 • HTML5, Flash Player.
 • Soh Kofi Shrine.
 • Canon MG7750.
 • Seth Godin.