Home

Salarisschaal UMC 2022

 1. Salarisschalen cao umc 2018-2020. Jaar: per 1 augustus 2020 BrutoSalarisschaalnr Netto. Schaal1 2 3 4 5 6 7 8a 8(b) 9a 9(b) 10 11a 11 12 13 14 15 16 17 18Schaal. 1.7920 1 1.575 1.8310 2 1.607 1.8701 0 3 1.637 1.9121 1 0 4 1.661 1.9502 1 5 1.682 1.9893 2 2 0 6 1.704 2.0284 2 7 1.725 2.0725 3 3 1 8 1.748 2.1316 4 3 0 9 1
 2. 2018-2020 herschreven, zodat er sprake is van één doorlopende tekst voor alle umc- medewerkers. 1 Dit heeft geleid tot deze tweede editie van de Cao umc 2018-2020, die voor alle umc's als cao is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. 2019 salarisschalen cao umc miv 01-2019 TOTAAL. cao umc 2018-2020. per 1 januari 2019 nr BrutoSalarisschaalnr Netto. Schaal12345678a8(b)9a9(b)1011a1112131415161718Schaal 11.6930 1 1.478. 21.7300 2 1.510. 31.76710 3 1.541. 41.806110 4 1.573. 51.84221 5 1.599. 61.879322 0 6 1.617
 4. Je salarisschaal, toeslagen, verlofdagen... Alle afspraken over je arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten zijn vastgelegd in de cao umc. Cao universitair medische centra 2018-2020 N
 5. Cao umc 2007 en Cao umc 2018-2020 135 Inhoud 4. N ./. 136 O Wettelijke bepalingen uit het BW en de WAZO 137 salarisschaal: een als zodanig in een van de bijlagen van deze cao vermelde reeks van genummerde salarissen; umc: een openbaar of bijzonder academisch ziekenhuis,.
 6. 4 maart 2019 - Het vorig najaar bereikte akkoord over de cao UMC 2018 - 2020 is omgezet in een cao-tekst. De cao is nu beschikbaar. Gedurende de looptijd gaan de salarissen in totaal met 8,25 procent omhoog: 2,5 procent per 1 augustus 2018, 2,75 procent per 1 augustus 2019 en 3 procent per 1 augustus 2020

UMC | Universitair Medische Centra 2018 - 2020 Nieuws. 13-12-2019 Wijziging tekst CAO UMC 2018-2020; 12-04-2019 Nieuwe tekst CAO UMC 2018-2020; 08-11-2018 Akkoord CAO UMC 2018-2020; 21-09-2018 Eindbod CAO UMC 2018-2020; 31-05-2018 Eindbod CAO UMC 2018-2020; 18-10-2017 Wijziging tekst CAO UMC | Universitair Medische Centra 2015-2017; 22-01-2016 Wijziging tekst CAO UMC 2015-201 UMC | Universitair Medische Centra 2015 - 2017 Nieuws. 13-12-2019 Wijziging tekst CAO UMC 2018-2020; 12-04-2019 Nieuwe tekst CAO UMC 2018-2020; 08-11-2018 Akkoord CAO UMC 2018-2020; 21-09-2018 Eindbod CAO UMC 2018-2020; 31-05-2018 Eindbod CAO UMC 2018-2020; 18-10-2017 Wijziging tekst CAO UMC | Universitair Medische Centra 2015-2017; 22-01-2016 Wijziging tekst CAO UMC 2015-201 § 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 januari 2020 Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 0 € 1.675,90 0 € 1.784,55 0 € 1.907,17 1 € 1.710,76 1 € 1.825,83 1 € 1.949,03 2 € 1.745,62 2 € 1.865,91 2 € 1.991,42 3 € 1.784,55 3 € 1.907,17 3 € 2.033,86 4 € 1.825,83 4 € 1.949,03 4 € 2.077,4

CAO UMC 2018-2020 * | CAO Universitair Medische Centra. 25-01-2012. 0. 82295. TAGS; CAO; CAOWijzer; UMC; Universitair Medische Centra; CAO UMC (Universitair Medische Centra) met nieuws en downloads van CAO-teksten. Nieuws 13-12-19 Wijziging tekst CAO UMC 2018-2020 12-04-19 Nieuwe tekst CAO UMC 2018-2020 Cao Kinderopvang 2020 - 2021 Pagina | 1 Salarisschalen cao Kinderopvang 2020 - 2021 (op grond van hoofdstuk 5 cao) 1. Salarisnummers en bedragen voor werknemers Bedragen in euro's per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week. Nr. 1-1-2020 1-7-2020 + 3,00% + 0,36% 1-1-2021 + € 12 Nr. 1-1-2020 1-7-2020 + 3,00%. Bij Amsterdam UMC kun je zowel fulltime als parttime werken. Hoeveel uren een fulltime werkweek is, verschilt per beroepsgroep. Arts-assistenten werken 46 uur per week en alle overige functies (op medici na) gaan uit van onze standaard 36 uur per week. Vakantiedagen. Bij Amsterdam UMC werken we met een jaarurensystematiek Umc-medewerkers hebben de afgelopen maanden een enorme inzet getoond, individueel en als team. De umc's vinden dan ook dat de zorgbonus ruimhartig moet worden toegekend. Concreet wil dat zeggen dat de bonus wordt aangevraagd voor umc-medewerkers t/m salarisschaal 12 die in de periode maart-september 2020 werkzaam zijn geweest binnen het ziekenhuisdeel Salaristabellen 1 juni 2019 en 1 maart 2020 trede docent LB trede docent LC trede docent LD trede docent LE lio 1-6-2019 1-3-2020 1-6-2019 1-3-2020 1-6-2019 1-3-2020 1-6-2019 1-3-2020 1-6-2019 1-3-2020 1 2747 2822 1 2764 2840 1 2775 2851 1 3561 3659 1387 1425 2 2814 2891 2 2895 2974 2 2938 3019 2 3693 379

Cao universitair medische centra NF

Het UMC Utrecht is goed voorbereid op de komst van patiënten met het nieuwe coronavirus. Heb jij als nieuwe medewerker vragen over het coronavirus en wat dat voor jou nieuwe werkplek betekent? Kijk eerst op de website en neem daarna eventueel contact op met jouw leidinggevende of het P&O service centrum Salarisschaal I Leeftijd Brutosalaris in € KNMT-AVR 2019 + 2,7% Brutosalaris in € KNMT-AVR 2020 + 2,3% Baliemedewerker/ 16 1135,20 1161,31 Junior tandartsassistent/ 17 1271,94 1301,19 Tandartsassistent 18 1409,27 1441,68 19 1547,23 1582,82 20 1681,44 1720,11 Salarisschaal I Vanaf 21 jaar Periodiek Brutosalaris in € KNMT-AVR 2019 + 2,7 CAO UMC, Universitair Medische Centra. Download Eindbod CAO UMC 2018-2020 > Eindbod CAO UMC 2018-2020 (19-09-18) Looptijd De looptijd is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Loonmutaties - 2,50% loonsverhoging in augustus 2018 - 2,75% loonsverhoging in augustus 2019 - 3,00% loonsverhoging in augustus 2020. Arbeidsvoorwaarde 2019 - 2020 Tabel 3: Salarisschaal Garantiebanen, salarisbedragen met ingang van 1 januari 2019, 1 juli 2019 en 1 januari 2020 in euro's, afgerond op eurocenten Garantiebanen Salarisschaal per 1 januari 2020 Salarisschaal per 1 juli 2019 Salarisschaal per 1 januari 2019 Periodiek 0 1.653,60 1.635,60 1.615,80 1 1.702,81 1.684,28 1.663,8 In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt met de medewerker een salaris afgesproken, afhankelijk van het niveau van de functie en zijn kennis en ervaring

Belangrijke punten uit de Cao umc 2018-2020: in 3 jaar tijd een blijvende bruto salarisverhoging van 8,25%: per augustus 2018: 2,5%; per augustus 2019: 2,75%; per augustus 2020: 3,0%; De opbouw van het Persoonlijk Budget (PB) stopt per 1 januari 2019. In plaats hiervan wordt het bruto salaris blijvend verhoogd met 0,92% trede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H2 H1 P SA TOIO 0 1.681 1.716 1.750 1.791 1.858 1.992 2.261 2.579 2.835 2.709 3.637 4.406 5.039 5.294 5.740 6.218 6. Wanneer je bij ons komt werken, val je onder de cao voor de Universitair Medische Centra (UMC). Wij bieden je zeer gunstige arbeidsvoorwaarden. Zo heb je recht op 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een pensioenregeling bij het ABP, waarbij het LUMC 70% van je pensioenpremie betaalt De Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling UMC (BWUMC) wordt aangepast conform de bepalingen in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die op 1 januari 2020 ingaat. Dit betekent onder andere dat als een werknemer recht heeft op een uitkering volgens de BWUMC, de toetredingsleeftijd voor de aansluitende uitkering tot AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2020 op 56 jaar wordt gesteld

CAO UMC 2018 - 2020 beschikbaar - Ambtenarensalaris

Reikwijdte vanaf: 01-01-2020 Toelichting reikwijdte: Deze selectielijst gaat in vanaf 1 januari 2020 en is vanaf publicatie in de Staatscourant maximaal 20 jaar geldig. De nieuwe selectielijst geldt voor alle universiteiten en universitair medische centra die in hun geheel of deels onder de Archiefwet vallen Een loonsverhoging van 2,75 procent in negen maanden tijd, een eenmalige uitkering van 880 euro en nieuw personeel met een master komt in principe in salarisschaal 11. Dat zijn belangrijkste afspraken in de cao hbo 2020 Een salarisschaal heeft een minimum- en een maximum salaris en bestaat uit een aantal periodieken. Een periodiek is een extra bedrag boven het minimum van de salarisschaal. Bij goed functioneren, krijgt een ambtenaar elk jaar een periodiek erbij. Totdat hij aan het eind van zijn salarisschaal zit

UMC’s pleiten voor hoger salaris verpleegkundigen: ‘Laten

andleiding Overheidstarieven 2020 6 2. Tarieven 2020 en toelichting 2.1 Gemiddelde directe loonkosten per salarisschaal CAO Rijk in 2020 Schaal Loonkosten per mensjaar Uurtarief productieve uren, ex. btw2 3 Uurtarief productieve uren, incl. btw Uurtarief contract uren, ex. btw Uurtarief contract uren, incl. btw 1 31.000 22 26 16 20 2 33.000 23. De nieuwe cao Huisartsenzorg is definitief (juni 2019) en loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. De cao 2019-2020 is op 16 april 2020 algemeen verbindend verklaard (avv). CAO huisartsenzorg (1 maart 2019 t/m 31 december 2020) Salarisschaal cao huisartsenzorg (per 1 april 2020) De verhoging van de lonen is in [ Uitleg salarisschaal. Een salarisschaal maakt deel uit van een loongebouw of salarishuis. Dat zijn alle salarisschalen van één bedrijf samen. Zo'n schaal is opgebouwd uit een reeks bedragen van hoog tot laag die bij een of meerdere functie horen CAO Uitvaartbranche 1 januari 2020 - 1 maart 2022 CAO UITVAARTBRANCHE 2020 - 2022 Salarisschalen (o.b.v. een 40-urige werkweek) Per 1 februari 2020 (incl. 3%

UMC Universitair Medische Centra 2018 - 2020 - Loonwijzer

2020 Statistical Data Entry. The Book of Discipline states that one of the administrative responsibilities of the pastor is to give an account of their pastoral ministries to the charge and annual conference according to prescribed forms.Statistics are to be reported to the conference, compiled and checked for accuracy. The bishop and the cabinet use statistical trends to assist in the. CAO oondiensten 2019 - 2020 4 Inleiding CAO-partijen, Aedes vereniging van woningcorporaties, FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie zijn voorliggende CAO Woondiensten overeengekomen

Salaris en Arbeidsvoorwaarden UMC Universitair Medische

Salarisschaal 10A 11 11A 12 13; Salaristabel per 1 januari 2020 (NB. Lid 4 is van toepassing) Periodiek: 0: 3212: 3491: 3843: 4194: 4683: 1: 3352: 3635: 3987: 4339. Beroepen per salarisschaal: Hieronder vind je het overzicht van de beroepen per salarisschaal. Dit biedt een handig overzicht wanneer je een beroeeuze wilt maken op basis van gewenste salariscategorie. Het salaris is zogezegd niet alles, maar is toch een belangrijke drijfveer waarvoor je werkt Voor alle medewerkers van de UMC' s in Nederland is er één collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten: de cao-UMC. In aanvulling op de cao-UMC kent het LUMC een aantal interne regelingen. Deze regelingen gelden alleen voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst met het LUMC. De tekst van de cao-UMC 2018-2020 vind je op de website van.

CAO UMC 2018-2020 * CAO Universitair Medische Centr

 1. Per 1 oktober 2020 zijn dit de salarissen per functieschaal binnen alle gemeenten in Nederland. Direct naar : Inhoud Bijlage 8C Salarisschaal per 1 oktober 2020 Zoeke
 2. UMC Utrecht opent innovatieve gerobotiseerde sterilisatieafdeling. Lees meer. Mireille Bekker hoogleraar Verloskunde. Lees meer. Research. Strategic themes, researchers, Research groups, Postgraduate training and more Onderwijs. Opleidingen.
 3. De salarisschalen per 1-7-2020 behorend bij de CAO Kinderopvang 2020-2021.. Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix.Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21)
 4. Eindbod NFU Cao universitair medische centra 2018-2020 THEMA Looptijd, loonruimte en salaris 1. Looptijd BW-proof is per 1-1-2020 en voor alle umc-medewerkers gelijkluidend is. Het doel is om op de Deze salarisschaal start bij he
 5. In het UMC Utrecht hebben we centra, poliklinieken en verpleegafdelingen. Naar polikliniek overzicht. Naar verpleegafdeling overzicht. Kerst: 25 & 26 december 2020; Op deze data zijn onze poliklinieken gesloten. Spoedgevallen gaan natuurlijk wel altijd door. Start Afspraak tabblad,.
 6. De lonen die in ons blog terugvindt zijn per 1 juni 2020 en gelden voor alle onderdelen van cao. Zorginstanties hebben vaak de functie en functiewaardering helder geformuleerd in vacatures, bijv. FWG 5 of FWG 25. Op basis van de functiewaardering kun je medewerkers inschalen en het loon bepalen. Cao VVT Salarisschaal jeugdlone

Arbeidsvoorwaarden - Werken bij Locatie AM

 1. Title: Salarisschaal per maand per 1 januari 2019-2020.pdf Author: Jasmijn_2 Created Date: 4/1/2019 9:55:33 A
 2. Op basis van je functie in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een salarisschaal, iedere salarisschaal bestaat uit een aantal tredes. Het schema van matrixfuncties en salarisschalen volgens de CAO Kinderopvang is als volgt
 3. Alle informatie over de cao Jeugdzorg 2019-2020 vind je op deze website: de afspraken uit het cao-akkoord, de salaristabellen, teksten en bijlagen. De cao geld
 4. welke voor 2020 is vastgesteld op € 5,55 per dag. Uitgaande van 366 [!] dagen per jaar betekent dit een fiscale bijtelling ad € 169,28 per maand [2019 € 168,81]. De fiscale bijtelling voor de huishouding is conform de afspraak met de Belastingdienst voor 2020 vast-gesteld op € 205,83 per maand [2019: 195,83]
 5. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021. Naast afspraken over arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen, hebben cao-partijen afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Dat is van belang voor het behoud van medewerkers. Ook vinden cao-partijen het belangrijk om een aantrekkelijke branche te zijn
 6. ister van BZK heeft de Uitvoeringsregeling voor 2021 vastgesteld. Algemeen bezoldigingsmaximum 2021 vastgesteld op € 209.000. 15-09-2020 | 12:45. Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar
 7. g van deze uitgave d

Salarisschaal. Aan elke graad worden een aantal salarisschalen toegewezen. Aan elke salarisschaal worden bedragen gekoppeld - ook wel 'jaarbasis' genoemd. Dit vormt de basis voor je salarisberekening: graad adjunct van de directeur: salarisschaal A111, A112, graad deskundige: salarisschaal B111, B112, Per 1 oktober 2020 vindt er een CAO-verhoging plaats van 2% waardoor de CAO Salarisschaal wordt aangepast. U kunt de nieuwe salarisschaal downloaden van onze website.De nieuwe schaal is tevens te vinden op bladzijde 42 van de CAO.Overigens geldt de 2%-loonstijging ook voor de daadwerkelijk betaalde salarissen van de medewerkers Het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2019-2020 is goedgekeurd door werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. Dit betekent dat er definitief een nieuwe CAO is voor de woningcorporatiebranche. De CAO Woondiensten loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en geldt voor ruim 25.000 medewerkers. De. Op basis van de nieuwe cao Jeugdzorg 2019-2020 en de wettelijke stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 treft u in dit document de bedragen aan die gelden in de periode van de looptijd van de cao jeugdzorg 2019-2020. De cao loopt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. A. Salarisschalen en salarisschaal garantiebane

Inpassing in de salarisschaal vindt plaats op basis van al dan niet elders verkregen ervaring. 3. Inschaling van zij-instromers vindt plaats op basis van beleid dat op instellingsniveau wordt vastgesteld in overleg met de ondernemingsraad. 4. Bij (1 januari 2020) mrt-2020: 1,6 procent eenmalige uitkering . Diversen . Naar de pagina van de CAO voor het levensmiddelenbedrijf . Tags: CAO akkoord. Volg ons op social media . Laatste nieuws. 07-01-2021 - Loonbelastingtabellen 2021 beschikbaar; 27-12-2020 - Tweede versie nieuwsbrief loonheffingen 2021 beschikbaar

Umc's vragen zorgbonus voor medewerkers ruimhartig aan

 1. g werknemersvertegenwoordiging extern overleg 10 Vertrouwenspersonen 11 Klachtenregeling 12 CAO NS 1 oktober 2017 tot en met 31 maart 2020 2 Arbeidsverhoudin
 2. Salaristabel per 1 juli 2020 voor de sector Politie schaal bedrag in € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.521,77 0 0 1.598,33 1 1 1.676,04 2 2 0 1.781.
 3. Salaristabellen bij Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020) In deze salaristabellen staan de bruto maandbedragen met de afspraken uit het Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020) erin verwerkt
 4. 01-08-2020: 3 procent salarisverhoging nov-2020: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2019 t/m november 2020) Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties. Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen. Tekst CAO universitaire medische centra 2018 - 2020 . Premies. Pensioenpremie per 01-01-2021 ABP.

1 januari 2019 t/m 31 december 2020 www.kikk-recreatie.nl Cao Recreatie 01-01-2019 t/m 31-12-2020 FNV Publiek Belang Hertogswetering 159 3543 AS Utrecht Tel. 088 368 03 68 www.fnv.nl CNV Vakmensen Postbus 2525 3500 GM Utrecht Tel. 030 751 10 07 www.cnvvakmensen.nl FNV Recreatie Postbus 1435 1300 BK Almere Tel. 036 535 85 95 www.fnvrecreatie.nl. 1 januari 2018 - 31 maart 2020 cev A Making business flow . Collectieve arbeidsovereenkomst voor CEVA 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2020 CEVA CAO 2018-2020 Uitgave: februari 2019 . COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR CEVA of werknemers boven salarisschaal 13 Vraag salarisschaal per 1 januari 2020 aan. 1 november 2019 - Hier kunt u de salarisschaal van 1 januari 2020 en 1 juli 2019 (In de salarisschaal per 1 juli 2019 is een correctie doorgevoerd voor de schalen 0, A en B, los van de afgesproken schaalsalarisaanpassing) die hoort bij de CAO voor de leden van de Branchevereniging Tandtechniek aanvragen.. Als de CAO op uw laboratorium van toepassing.

ao Kraamzorg 2020 Pagina 3 van 64 OLLE TIEVE AREIDSOVEREENKOMST voor de Kraamzorg (AO) (van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020) Tussen de ondergetekenden: Het verschil tussen twee opeenvolgende bedragen in een salarisschaal. Relatiepartner 10. a. Echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner of b Op deze pagina vindt u de premies voor 2021. Uw persoonlijke premie vindt u in Mijn UMC Zorgverzekering. Premie basisverzekering UMC Ruime Keuze. Hieronder vindt u een overzicht van de maandpremies voor onze basisverzekering UMC Ruime Keuze. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen premie en eigen risico § 6.1 Uw salarisschaal . De salarisschalen staan in dit hoofdstuk van de cao. Een van deze salarisschalen geldt voor u. Welke dit is, is afhankelijk van uw functie en de salarisschaal die daaraan in het Functiegebouw Rijk is verbonden. Als voor u geen functie in het Functiegebouw Rijk geldt, en uw salarisschaal ook niet is geregeld in het specifieke deel van deze cao, dan heeft uw werkgever. Bekijk vergoedingen in de UMC Zorg app . Meer over de UMC Zorg app. Zorg regelen Meer informatie over. Zorg vinden en regelen. Thuiszorg. Langdurige zorg. Mantelzorg. Coronavirus. Zelf Prinsjesdag 2020. De overheid heeft de inhoud van de zorgverzekering voor 2021 bekendgemaakt. 12 november 2020 § 6.3 De salarisschalen en maanbedragen per 1 januari 2020 Het wettelijk minimumloon wordt met ingang van 1 juli 2020 € 1680,00 per maand (Stcrt. 2020, 22092). Check van de salaristabellen op minimaal WML-niveau per 1 juli 2020: In salarisschaal 1 komt een bedrag onder het minimumloon voor. Dit betreft salarisnummer 0: € 1.675,9

Salaris, salarisschaal en maandinkomen Informatie

Het merendeel van de verpleegkundig specialisten is ingeschaald in salarisschaal 60. Een kleiner deel is ingeschaald in salarisschaal 55, binnen de AGZ ook een aantal in salarisschaal 65. Binnen de GGZ zijn de meeste instellingen bezig met de herwaardering naar salarisschaal 65 gezien het regiebehandelaarschap CAO Sport 2019-2020. Download de CAO Sport hier. De Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakorganisaties betrokken bij de CAO Sport streven er gezamenlijk naar om vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid in de gehele sportsector te ontwikkelen De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor UMC-medewerkers komen nog niet veel verdere dan aftasten en elkaar bevragen over de inzet. Er is dan ook nog weinig concreets gekomen uit het tweede onderhandelingsgesprek dan vandaag 11 december 2020 heeft plaatsgevonden. Maar voor ons als FNV onderhandelaren betekent dit kansen om voortdurend de voor UMC medewerkers belangrijke punten in te brengen Op 1 januari 2020 wordt salarisschaal 3 een periodiek korter en anders vernummerd. Lagere of hogere schaal. Uw werkgever kan u ook een hoger salaris in de voor u geldende salarisschaal toekennen. Bijvoorbeeld als u over relevante werkervaring beschikt. In sommige situaties kunt u in een lagere salarisschaal worden ingedeeld De salaristabel bevat een salarisschaal niveau 8a. Deze schaal kan, indien door werkgever gewenst, door (zeer) grote podia worden gebruikt bij een inschaling van medewerkers in salarisschaal niveau 8. De treden in salarisschaal 8a kunnen in dat geval een uitloopmogelijkheid bieden van schaal 8, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om voor een functie een maximu

Vlaams Onderwijspersoneel: Salarisschaal 202 geldig vanaf

Deze salarisschaal is er sinds de nieuwe cao 2018-2019 is afgesloten. Daarvoor werden starters ingedeeld in de LA-salarisschaal. De cijfers achter de L duiden het niveau van de functie aan. Naast L10 zijn er de salarisschalen L11 (voorheen LB), L12 (voorheen LC), L13 (voorheen LD) en L14 (voorheen LE) De brutolonen behorende bij salarisschaal 5 van de Cao voor het Slagersbedrijf op basis van een 38-urige werkweek Salarisschaal 5 Per 1 juli 2020 Leeftijd/treden per uur per week per 4-weken per maand 19 jaar 9,39 356,82 1.427,28 1.546,22 20 jaar 10,38 394,44 1.577,76 1.709,24 Trede 0 11,40 433,20 1.732,80 1.877,20 Trede 1 13,41 509,58 2.038,32.

Salarisschalen Cao umc geldend van 1 januari 201

 1. De adviessalarissen worden in 2020 verhoogd met 2,3%. Dit percentage volgt uit de gereserveerde loonruimte van 5% in de tarieven van 2019 en 2020; vorig jaar is daarvan al een verhoging van 2,7% doorgevoerd. Naar de adviessalarissen 2020 (pdf) Extra periodiek in salarisschaal senior mondhygiëniste
 2. De Mondzorgsector heeft geen CAO. De brancheverenigingen hebben wel richtlijnen vastgesteld.. De adviessalarissen van KNMT zijn voor 2020 geïndexeerd met 2,3%. Voor de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling incl. adviessalarissen van 2020 verwijzen wij u naar de site van KNMT via deze link. ANT-Salarisadvies 2020 Het bestuur van de ANT heeft de indexatie van de adviessalarissen op 1,4% vastgesteld.
 3. U heeft een afspraak in het ziekenhuis. Op de polikliniek of voor een opname. We hebben alles wat u moet weten op een rij gezet zodat u goed voorbereid naar het ziekenhuis komt
 4. ste 20% van de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur, de essentiële taken van een hoger gewaardeerde functie daadwerkelijk en zelfstandig vervullen, dienen in een hogere salarisschaal ingedeeld te worden. In princip
 5. imumloon per 1 januari 2020 is ook de tabel cao-beloning allocatiegroep van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten aangepast.. De nieuwe cao gaat in per 30 december 2019. Per 1 januari 2020 veranderen de daarin opgenomen beginuurlonen meteen
 6. Dat geldt ook voor de treden 0 en 1 in salarisschaal 2. Om op deze punten weer onderscheid te verkrijgen is afgesproken in de betreffende salarisschalen aanpassingen door te voeren. De aanpassingen worden in de commissie arbeidsvoorwaarden uitgewerkt. De aanpassingen worden per 31 december 2020 in de cao ingevoerd

Schaalindelingen en tabellen CAR-UW

VERKORTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 2020 - 2021. voor medewerkers in dienst van NEDERLANDS LOODSWEZEN B.V. Looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 In 2019, UMC posted consolidated revenues of NT$148.2 billion, with an earnings per share of NT$0.82. In August 2020, the company distributed a total of NT$9.76 billion as cash dividend or approximately NT$0.8039 per ordinary share. During 2019, UMC generated a total free cash flow of NT$37.1 billion, up 19% YoY Op grond van de politie-CAO 2018/2020 worden met ingang van 1 juli 2018, 1 juli 2019 en 1 juli 2020 drie structurele loonsverhogingen procent doorgevoerd - de eerste uiteraard met terugwerkende kracht 6.1 Uw salarisschaal 6.2 Periodieke salarisverhogingen 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 6.4 Jubileumuitkering 6.5 Eenmalige cao-uitkering 2020 7. Variabele belonin

Arbeidsvoorwaarden Werken bij Maastricht UMC

2. Vind je salarisschaal. Met de code van je salarisschaal kan je de bijbehorende informatie opzoeken in de module salarisschalen. Naar boven. Hoger onderwijs. Hogeschool: klik in de tabel op de salarisschaalcode bij je ambt voor de volledige salarisschaal. Salarisschalen onderwijspersoneel; Salarisschalen administratief en technisch personee Per 1 januari 2020 wordt het minimumloon verhoogd met 1,1%. Dit heeft gevolgen voor enkele salarissen in de CAO-schaal. Op onze website kunt u de nieuwe CAO-salarisschaal downloaden.De gewijzigde bedragen ten opzichte van de vorige versie van 1 juli 2019 staan in het rood gemarkeerd Cao-OI 2020. Partijen, preambule en karakter Cao-OI; Hoofdstukken; Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen; Hoofdstuk 2 - Werving, selectie en dienstverband; Hoofdstuk 3 - Salaris, toelagen en andere vergoedingen; Hoofdstuk 4 - Arbeidsduur en feestdagen; Hoofdstuk 5 - Vakantie en verlof College voor Arbeidszaken / VNG 15/29 Bijlage 7 Bij LOGA-brief TAZ/U201900565 CAR: bijlage IIa Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2020, nieuwe structuu Salarisschaal Ziekenhuis Vacatures ️ 78 beschikbare vacatures. DRINGEND gezocht. Meer dan 400.000 vacatures van duizenden bedrijve

Als je je salarisschaal kent, kan je hieronder de bedragen raadplegen. Geldig Index Reden wijziging; Actuele salarisschalen: vanaf 01/01/2021: 1,7410: CAO XI: oudere versies raadplegen . Ben je helemaal nieuw in het onderwijs, of wil je in het onderwijs gaan werken, en vraag je je af welke salarisschaal bij een bekwaamheidsbewijs of ambt hoort What's New 2020. Read how WHODrug has developed during the past year. This document outlines the most important new developments and improvements - why they have been made and how they will affect you as a user Salarisschaal Hoe uw salarisschaal is ingericht, vindt u in de financiële arbeidsvoorwaarden in Bijlage A van de cao. Naast uw salaris heeft u recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. U ontvangt 8% vakantie-uitkering over uw totale loon en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het salaris dat u in dat kalenderjaar heeft ontvangen De UMC Zorgverzekering kun je ook afsluiten voor gezinsleden, zoals: je echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner; je levenspartner (je woont duurzaam samen en hebt samen een notariële samenlevingsovereenkomst laten opstellen); kinderen tot 30 jaar die bij jouw huishouding horen 2020 2021 Inhoudsopgave Collectieve arbeidsovereenkomst voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Colofon CAO MBO 2020-2021 Looptijd van 1 juli 2020 tot 15 mei 2021 Woerden, juni 2020 Dit boekje is een uitgave van: MBO Raad Postbus 2051 3443 DB Woerden www.mboraad.nl Ontwerp omslag: Ben Koch Stramien binnenwerk: Libertas Pascal.

Conform artikelen 3.9 en 3.11 geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder een minimale vakantiebijslag van € 1934,78 (2020) / € 2002,50 (2021), en een minimale eindejaarsuitkering van € 2132,61 (2020). Salarisschaal Hulp bij het huishouden Aanpassing salarisschaal 0 (ID-salarissen) en salarisschaal Garantiebanen per 1 januari 2020 Per 1 januari 2020 stijgt het wettelijk bruto minimumloon van €1.635,60 per maand naar €1.653,60. Het stijgingspercentage bedraagt afgerond 1,10 % (Staatscourant nr. 56680, 18 oktober2019)

Alle informatie over CAO's en Salarissen binnen Zorg en Welzijn t/m heden indien afgesloten Salarisschaal voor leerlingen *Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Met ingang van: 1-1-2019* 1-1-2020* 1-6-2020* 1-6-2021* 1e praktijkleerjaar. 1265. 1340. 1386. 1430. 2e praktijkleerjaar. 1520. 1582. 1636. 1688. 3e praktijkleerjaar. 1770. 1908. 1973. 2035. 4e praktijkleerjaar salarisschaal naast het bestaande salarisgebouw in de CAO Sport opgenomen. De salarisschaal begint op 100% wettelijk minimumloon en eindigt op maximaal 120% wettelijk minimumloon. Tot 1 juli 2019 geldt onderstaande schema. Participatieschaal 2019 Aanvangssalaris 1616 Eindsalaris 194 UMC 4Q 2020 Financial Results; 4Q 2020 Report: 4Q 2020 Investors Conference Presentation Material: 4Q 2020 Financial Statement >4Q 2020 Earnings Release & Investor Conference Call Details >Teleconference Live Webcast and Replay >Audi

De collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening (CAO SW) loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. In deze cao hebben de werknemersorganisaties (FNV Overheid en CNV Overheid) en werkgever (VNG) afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden, vakantie en scholing 8 mei 2020 - Hier kunt u de nieuwste salarisschaal van 1 juli 2020 voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek aanvragen, alsmede de salarisschaal van 1 januari 2020 en 1 juli 2019. ( In de salarisschaal per 1 juli 2019 is een correctie doorgevoerd voor de schalen 0, A en B, los van de afgesproken schaalsalarisaanpassing) die hoort bij de CAO voor de leden van de Branchevereniging. Cao umc 2015-2017 bruto-netto tabel salarisschalen 01-18 per 01 augustus 2017 (na 1,55% verhoging) nr Bruto Salarisschaal nr Netto Schaal 12345678a8(b)9a9(b)1011a1112131415161718Schaal 1 1.637 0 1 1.426 2 1.672 0 2 1.456 3 1.708 10 3 1.487 4 1.746 110 4 1.519 5 1.780 21 5 1.537 6 1.817 322 0 6 1.555 7 1.853 42 7 1.574 8 1.893 533 1 8 1.593 9 1.947 6430 9 1.62 Over Umc. De Zorgverzekeraar UMC is er speciaal voor medewerkers van een Universitair Medisch Centrum, UMC dus. Alle gezinsleden kun je laten meeverzekeren. Je kunt de verzekering rechtstreeks bij Zorgverzekeraar UMC afsluiten of anders via je werkgever, waarbij je in aanmerking komt voor een collectiviteitskorting cao-bepalingen algemeen verbindend te verklaren. Deze avv geldt vanaf 21 april 2020. Deze cao is gewijzigd, als gevolg van de overgang, per 1 augustus 2020 van de ppeelzalen naar de cao Kinderopvang en ook deze wijziging is voor algemeen verbindend verklaring voorgedragen

Salarisschalen per 1-4-2020 (verhoging 3,0% ten opzichte van 1-7-2019) Salarisnummer Brutosalaris 1 juli 2019 Brutosalaris 1 april 2020 schaal 1 schaal 2 schaal 3 schaal 4 schaal 5 schaal 6 schaal 7 schaal 8 schaal 9 schaal 10 schaal 11 schaal 12 leerjaar Leerlingenschaal I II III WML Onverlet WML WML: Wettelijk Minimumloo van de Cao umc. Bij start van de aanstelling, conform de salarisschaal arts-assistenten (A11A) Wij verzoeken je, vóór DATUM 2020 , digitaal te solliciteren via deze website door gebruik te maken van de solliciteren knop. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen 7 januari 2020 Locatie Amsterdam UMC locatie VUmc. Amsterdam UMC, locatie VUmc zoekt. Gynaecoloog voortplantingsgeneeskunde (32,0-40,0 uur) gynaecologie en verloskundige Salarisschaal UMS: 7930 tot. Het OR Jaarboek 2020 Het OR Jaarboek 2020 geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de ondernemingsraad. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft

Salarisschalen Cao Huisartsenzorg stijgen per 1 april 2020

De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld en opgenomen in de cao Nederlandse Universiteiten. Op basis van je functieprofiel en -niveau ben je ingedeeld in een salarisschaal. Bij voldoende functioneren krijg je ieder jaar salarisverhoging tot het volgende bedrag in de salarisschaal Met de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Deze loonsimulator houdt geen rekening met deeltijdse arbeid, gesubsidieerde arbeid en inhouding van maaltijdcheques, maar enkel met de gegevens die hieronder gevraagd worden Vind het compelete overzicht van beroepen in salarisschaal Salaris minimumloon tot € 2000,- op NationaleBeroepengids.n In 2020, UMC revealed its Green 2025 environmental protection goals to achieve 15% water saving, 15% electricity saving, 25% waste reduction, and 65% reduction in fluorine-containing greenhouse. Als je solliciteert bij de overheid dan is het dus belangrijk niet alleen naar het feitelijke salaris te kijken, maar ook naar de salarisschaal waarin je terecht komt. Aangezien de schaal is gebaseerd op een waardering van de functie die al bij het vaststellen van de vacature is bepaald, zijn de mogelijkheden om over de inschaling te onderhandelen in het algemeen beperkt

Nieuwe medewerkers - Nieuwe Medewerke

Je salarisschaal: wat en hoe? Wat is een salarisschaal of barema? Wat bepaalt je salarisschaal en welke informatie vind je erin terug? Vind je salarisschaal De code van je salarisschaal staat op je salarisbrief, bij 'code barema'. Ken je je salarisschaal niet? Je kan die vinden voor elk ambt of bekwaamheidsbewijs Salarisschaal. Je werkgever bepaalt op basis van de functie-indeling uit artikel 5.1 welke salarisschaal op jou van toepassing is. Het nummer van de salarisschaal komt overeen met het nummer van de functiegroep waarin je functie is ingedeeld Het Amsterdam UMC is op zoek naar een arts-onderzoeker Voortplantingsgeneeskunde voor 36,0 uur. Menu NVOG. Salarisschaal 10: 2911 tot 4615 Je kan tot en met 28 december 2020 solliciteren via de volgende link: https:.

 • Uitdeelzakjes chips.
 • Poppenhuis Friesland.
 • No face spirited away explained.
 • Bod doen op huis.
 • 7up Free aanbieding.
 • Mezenhof Voorthuizen.
 • VEVO betekenis.
 • Haplotype i.
 • Stad in de middeleeuwen.
 • Zibber inloggen.
 • Gladiolen Vierdaagse.
 • Cluster van Rehorst.
 • Kurk gevelplaten.
 • Treinreis Duitsland.
 • Ballroomjurken.
 • Hela Curry Jumbo.
 • Waterlinzen kweken.
 • UZ Gent coronatest.
 • Huis van Bewaring Brabant.
 • Mucor eencellig of meercellig.
 • Antalgische houding betekenis.
 • Blonde Labrador.
 • Eend geluid mp3 download.
 • GAMMA zekeringen auto.
 • Imkermateriaal te koop.
 • U.S. Army Special Forces.
 • Entiteiten betekenis.
 • Bewaartermijn reclame.
 • INTJ personality Test.
 • De Leest Sirene Sale.
 • Spoed oppas gezocht.
 • Natuurkunde beweging toets HAVO 2.
 • Sas date format dd mm yyyy.
 • Wat eet een everzwijn.
 • JQuery scrollTo.
 • Sleurs cottage TABLET.
 • Victorious Season 2 Episode 2 dailymotion.
 • Luier onder kleding.
 • WW2 German uniform.
 • Spoed oppas gezocht.
 • Nederlandse seriemoordenaars.