Home

Consolideren woordenschat

Werken aan Woordenschat - Consolideren 1 Geplaatst op 18 oktober 2013 25 september 2020 door Inger Samen met mijn collega's heb ik tijdens het onderzoek naar het verbeteren van de woordenschat diverse manieren verzameld om de woorden tijdens de lessen te consolideren

De Kwaliteitskaart Woordenschat Consolideren (maart 2012) is samengesteld door Dirkje van der Nulft en Marianne Verhallen is een uitgave van School aan Zet. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad. Voor vragen rond de kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl Het vergroten van de woordenschat is dus een actief (denk)proces met als doel het leggen van verbindingen tussen betekeniselementen van individuele woorden en van verbanden tussen woorden onderling. Informatie of uitleg krijgen en er veel mee bezig zijn, zijn de belangrijkste ingrediënten die hiervoor nodig zijn Consolideren. Tijdens het consolideren gaat het om het inoefenen van het woord. Leerlingen onthouden een woord en de betekenis daarvan niet direct na het eenmalig gezien en gehoord te hebben. Het is nodig om met verschillende activiteiten het woord met de bijhorende betekenis te laten inslijpen Consolideer oefeningen Woordenschat 1. Ik zie, ik hoor, ik ruik wat jij niet ziet. 2. Hints, uitbeelden van woorden etc. 3. Rijtjes: wat hoort er niet bij en waarom? Categorienaam geven (bijv. kleding); horen woorden die je vervolgens noemt hier wel/niet bij? 4. Woorden aanvullen en langer maken (stapelwoorden) 0. Tegenstellingen 1. Galgje 2

Consolideren is een noodzakelijke stap binnen de viertakt. Het gaat om herhalen, herhalen en nog eens, herhalen met veel variatie binnen verschillende contexten. De bedoeling is dat woorden en betekenissen net zo lang geconsolideerd worden tot de kinderen de woorden kennen Onderstaande ideeën kun je gebruiken om kort de woordenschat te oefenen. Dagelijks kort oefenen is vele malen efficiënter dan 1x per week lang

Het consolideren gaat door totdat alle kinderen de woorden hebben onthouden (dat wil zeggen: totdat de nieuwe woorden een plek hebben gekregen in het netwerk van de woordenschat). Om te weten of het woordleerproces geslaagd is, ga je natuurlijk controleren. Zo weet je of de kinderen passief dan wel actief het woord hebben onthouden consolideren. bestendigen, laten voortduren, duurzaam maken - Woordfeit: Het is niet moeilijk om in consolideren het woord solide `stevig, vast` te herkennen. Het Latijnse consolidare `vastmaken, verstevigen` is dan ook opgebouwd uit com- `samen` en solidus `stevig`. Consolideren heeft verschillende betekenissen consolideren. Behandelen van een vondst, zodanig dat deze tot het moment van conserveren niet meer in kwaliteit achteruit gaat, of het treffen van (maximaal omkeerbare ) maatregelen op een vindplaats, zodanig dat degradatie daarvan maximaal wordt vertraagd en gericht op het fysieke behoud van de informatiewaarde

Consolideren: het inslijpen van de woorden en de betekenissen. Controleren: nagaan of het woord met de betekenissen verworven is. In onderstaand overzicht leg ik uit hoe je de viertakt kunt toepassen met een voorbeeld uit het thema verzorging: Op de school waar ik werk, werken we thematisch aan woordenschat Voor zilver- en goud-abonnees is er een extra groot woordenschataanbod, waar de vier fasen in verwerkt zijn. Ook voor het consolideren is er veel aandacht. Consolideren doe je op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door er regelmatig met elkaar over te praten, spelletjes te doen, en de woorden zichtbaar te maken in de klas Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'consolideren', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Woordenschat: de fase van consolideren (Viertakt van Verhallen) is zo enorm belangrijk en vaak kom je tot de conclusie dat je hier meer aandacht aan zou moeten besteden. Maar ja.. waar haal je die onderwijstijd vandaan? Je hebt vast wel een paar minuutjes over om deze woordenschat: tussendoortjes en spelletjes uit te voeren In deze categorie staan de verschillende consolideerspelletjes. Consolideerspelletjes zijn oefeningen waarbij het gaat om het inoefenen van een woord en de betekenisaspecten ervan

consolideren controleren Met woorden in de weer is ontwikkeld door Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. Deze aanpak besteedt wekelijks veel aandacht aan de woordenschat van kinderen, op een leuke en effectieve manier. Voor meer informatie en veel meer leuke woordenschatspelletjes is er een cursus Het belang van woordenschat. Het vergroten van de woordenschat is iets waar kinderen de hele basisschoolperiode mee bezig zijn. Kl beginnen in groep 1 en begrijpen (passieve woordenschat) ongeveer 4000 woorden en gebruiken (actieve woordenschat) zo'n 2000 woorden zelf in hun gesprekken Woordenschat moet je consolideren. Alleen aanbieden is niet genoeg, er moet veel herhaald en geoefend worden om consolidering van de woordenschat te krijgen. De woorden moeten als het ware verankerd worden in het mentale lexicon van de kinderen en hier wendbaar gebruikt kunnen worden Piraten. Woordenschat: consolideerspelletje: Rijmen, Door fluisteren, Galgje Bedenk een liedje, Uitbeelden, Tekenen. Er zijn heel veel leuke manieren om de kinderen nieuwe woorden aan te leren. Ik noem in dit artikel een aantal ideeën. Ook leuk con·so·li·de·ren (consolideerde, heeft geconsolideerd) 1 hecht en duurzaam maken: zijn macht consolideren Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale

Consolideren is een noodzakelijke stap binnen de Viertakt. Het gaat om herhalen, herhalen en nog eens herhalen met veel variatie binnen verschillende contexten. De bedoeling is dat woorden en betekenissen net zo lang geconsolideerd worden tot de kinderen de woorden kennen Woordenschat semantiseren, consolideren, controleren hoe doe je dat? Het boek Woordenstroom van uitgeverij Coutinho beschrijft 40 werkvormen Binnen woordenschatonderwijs zal je als leraar dus rekening moeten houden met de persoonlijke woordenschat van leerlingen. Differentiëren is dan een logisch gevolg. We doen dit met name bij het selecteren en consolideren van woordclusters. Differentiatie tijdens het selecteren van woorden. Leerlingen verschillen van elkaar in woordkennis Woordenschat aanleren, thuis en op school,schoolprestaties Woordenschat is de basis voor een goede schoolcarrière. Kinderen die snel een grote woordenschat tot hun beschikking heb Godsdienstpedagogiek: leerstijlen & begeleiding bij jongeren In gesprekken en begeleiding van jongeren gaat het in eerste plaats om goed te kunnen luisteren

14-jan-2020 - Bekijk het bord consolideren woordenschat van Anne van Dooren op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Woordenschat, Taalactiviteiten, Taal 17-jan-2019 - Bekijk het bord 'Woordenschat consolideren' van Seline Carette, dat wordt gevolgd door 103 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over woordenschat, taalactiviteiten, taal Woordenschat Onderwijs. Het vergroten van de taal-, lees- en leerprestaties van leerlingen, dat is waar alle activiteiten van Rezulto Onderwijsadvies op gericht zijn. Met Woorden in de Weer. Al 20 jaar traint en begeleidt Rezulto met succes leerkrachten, coördinatoren en schoolleiders in de woordenschataanpak.

Werken aan Woordenschat - Consolideren 1 - Juf Inge

 1. 1.1 Woordenschat en woorden in het brein consolideren en controleren (Verhallen & Verhallen 2003; Verhallen 2009). Daarnaast is het ook mogelijk om woorden te leren uit de context. Leerders worden in teksten en de omgeving om hen heen blootgesteld aan woorden die ze niet kennen en lere
 2. De kern van consolideren is veel en speels herhalen van zowel het woord als de betekenis. Taal actief doet dit in de lessen woordenschat en met woordspelletjes, maar ook in de overige lessen taal en spelling komen de woorden terug. Taal actief is zo opgebouwd dat de kinderen meerdere keren in aanraking komen met de themawoorden. Woordenschat extr
 3. Consolideren woordenschat. Lesidee van Marita Teunisse Lijsten 0 Bewaar Like De woorden van een aangeboden thema,les of woordpakket nog eens interactief inoefenen (consolideren) . Opdracht. Maak samen een spel met de nieuwe woorden van het thema, de les of het onderwerp
 4. Woordenschat oefeningen * Planbord materialen * Handvaardigheid * Handig voor in de klas * Klassenmanagement * Bedankjes/ cadeautjes eind schooljaar * Artikelen van anderen * Interessante boeken * Mijn Pinterestpagina; Contact Juf Christa (adres zonder spaties, i.v.m. spam
 5. 23-jan-2019 - Consolideren van de woordenschat, wat is dat en hoe pak je dit aan in een kleutergroep of groep 3 en 4? Uitleg en downloads in dit artikel
 6. Het vergroot de woordenschat van de kinderen. Consolideren (niet alleen inoefenen van het woord maar ook de betekenis ervan leren begrijpen). Het bespreken van de kaarten bevordert de gespreksvaardigheid van de kinderen. De kinderen komen in aanraking met letters en woorden (beginnende geletterdheid)
 7. Woordenschat Gynzy's leerstof bij het leergebied woordenschat. Aan de basis van het oefenmateriaal voor woordenschat liggen de leerlijnen. Deze leerlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Educatieve Concepten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee leerlijnen: woorden leren leren (relaties en strategieën) en woorden leren (betekenissen). D

 1. Hier vind je leuke ideeën om je woordenschatlessen te verrijken, zoals spelletjes, materialen die je gemakkelijk zelf kunt maken of tips om kinderen een woord aan te leren. Lessen van Lisa: een website met leuke lessen, handige tips en kant-en-klare werkbladen voor alle groepen in het basisonderwijs
 2. Woordenschat ridder - kasteel - kasteelmuren met kantelen en schietgaten - een ophaalbrug, toren en torenkamer - binnenplaats - feestzaal - ridderzaal.
 3. Woordenschat groep 7. Werkboekje Z-Taal (Ajodakt) DraaiTaal M7. Cito woordenschat M7. DraaiTaal E7. Cito woordenschat E7. DraaiTaal 3.0 Groep 7. 4 woordenschatspellen in 1 doos. Woordenschattrainer groep 8 (pdf) Woordenschatspel groep 8; Woordenschatspel - Uitbreiding. groep 8. Woordenschat groep 8. Werkboekje Ajodakt. Van Dale Junior.
 4. De cursus Aan de slag met woordenschat is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer
 5. 27-jun-2020 - Bekijk het bord Consolideren van Leontien de lange op Pinterest. Bekijk meer ideeën over woordenschat, taalactiviteiten, taalontwikkeling

Woordenschat: consolideren De Dyslexie-Expres

Oefeningen en uitleg over woordenschat. ja ik heb zeker ideen wat je kan doen is je kan oefenen met deze woorden ik zit in groep 8 en wat ik zelf doe is ik kijk naar de woorden ik beantwoord de vragen en dan controleer ik wat ik fout heb als ik dat heb gedaan pak ik de woorden die ik fout heb gedaan schrijf ze in een schrift en dan ga ik ze oefenen woordenschat is een moeilijk iets om mee te. Zo is een goede woordenschat belangrijk voor het begrijpen van teksten, iets dat in alle vakken, maar zeker de zaakvakken, terugkomt. Een methode om doelgericht woorden aan te bieden is de 'Viertakt van Verhallen'. Deze methode bestaat uit vier fasen: 1) voorbewerken, 2) semantiseren, 3) consolideren en 4) controleren 12-sep-2014 - Werken aan Woordenschat - Consolideren 1 - Juf Inger Meer informatie Samen met mijn collega's heb ik tijdens het onderzoek naar het verbeteren van de woordenschat diverse manieren verzameld om de woorden tijdens de lessen te consolideren Consolideren. Als de betekenis van een woord duidelijk is, moet het woord met de betekenis nog worden onthouden. Bij het consolideren worden deze ingeoefend. De woorden krijgen een plekje in het geheugen. Het blijkt keer op keer dat deze fase van de viertakt te weinig aandacht krijgt Je kent het belang van een goede woordenschat voor school- en beroep. Je kent de succesfactoren van effectief woordenschatonderwijs, je weet wat werkt. Je bent bekend met de didactiek van de 4-takt. Je hebt ideeën opgedaan waarmee je direct aan de slag kunt gaan voor verbetering van je eigen woordenschatonderwijs

Werken aan Woordenschat - Het vierfasemodel - Juf Inge

 1. Het programma School aan Zet heeft de afgelopen jaren bijna vierduizend scholen in het primair onderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet onderwijs ondersteund bij hun kwaliteitsverbetering met behulp van gesprekken, praktische tools en voorbeelden. Een van de tools, de ontwikkelde kwaliteitskaarten, bieden praktische informatie over uiteenlopende zaken waaronder lerende organisatie.
 2. Met de werkvormen uit het boek laat je geleerde woorden op een actieve en speelse manier terugkomen in de taalles. Ze zijn geschikt voor alle niveaus, zowel NT2, volwassenen als kinderen, en voor het leren van vreemde talen
 3. 'Woordenschat': woordenschat in de onderbouw Lizet Bartlema (Student) In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre een coöperatieve werkvorm 'mix en ruil' bijdraagt aan het gevarieerder consolideren van woorden om op zo'n manier beter en aantrekkelijker woordenschatonderwijs te kunnen aanbieden met betere resultaten
 4. Consolideren Als de betekenis van een woord duidelijk is, moet het woord met de betekenis nog worden onthouden. Bij het consolideren worden deze ingeoefend. De woorden krijgen een plekje in het geheugen. Het blijkt keer op keer dat deze fase van de viertakt te weinig aandacht krijgt
 5. Taal groep 7 - Woordenschat. Woordenschat . Tegenstellingen Synoniemen Woordenschat 2. Zoek de juiste tegenstelling bij elkaar [1] 2. 3. Zoek de juiste tegenstelling bij elkaar [2] 3. 4. Zoek de juiste tegenstelling bij elkaar [3] 4. 5. Zoek de juiste.

Consolideren; Controleren; De fase voorbewerken gebeurt door het werken met de ankers in de groep. De overige 3 fasen worden doorlopen in Schatkist Woordenschat door middel van semantiserende en toetsende spellen. Zo werkt het. Schatkist Woordenschat volgt, net als Schatkist, de 4 seizoenen. Elk seizoen bevat 4 ankers en elk anker bevat 80 woorden Het Viertaktmodel - woordenschat vergroten. Het Viertaktmodel van Verhallen is een planmatig model om de woordenschat te vergroten. Het bestaat uit de fases: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. Ik beschrijf ze hieronder met daarbij tips hoe je dit thuis kan aanpakken. Voorbewerke

Woordenschat Consolideer oefeningen 1. Ik zie, ik hoor, ik ruik wat jij niet ziet. 2. Hints, uitbeelden van woorden etc. 3. Rijtjes: wat hoort er niet bij en waarom? Categorienaam geven (bijv. kleding); horen woorden die je vervolgens noemt hier wel/niet bij? 4. Woorden aanvullen en langer maken (stapelwoorden) 5. Tegenstellingen 6. Galgje 7 20-mrt-2019 - Bekijk het bord woordenschat groep 4 van Ingracia Korsten op Pinterest. Bekijk meer ideeën over woordenschat, taal, woorden

Consolideerspelletjes Kentalis: Weerwoor

 1. Door het maken van uitstapjes kun je tijdens het consolideren de woorden veel herhalen op allerlei verschillende manieren en vooral ook in allerlei verschillende situaties. Hopelijk heb ik jullie zo weer wat nieuwe informatie gegeven over het werken aan woordenschat in het ZML onderwijs
 2. Als het gaat om het verbeteren van de woordenschat van leerlingen, wordt niet zelden uitsluitend gedacht in een aanpak à la Verhallen. Ook wel bekend geworden als de viertakt in de didactiek: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren (Van den Nulft & Verhallen, 2002 en 2009; Verhallen 2009)
 3. Hier nog een aantal ideeën voor het verwerken van het verhaal en het consolideren van de woordenschat: - Herhaal de woorden en laat de leerlingen weer meedoen (als bij activiteit 1), gebruik hierbij zoveel mogelijk van de aangeboden woorden. - Laat de kinderen het verhaal zelf naspelen (in hoeken / verteltafel etc.
 4. 1 WOORDENSCHAT Semantiseren Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op en De rubriek implementatiekoffer bevat alle informatie en handreikingen die in het kader van de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs worden ontwikkeld om het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren. AANDACHTSPUNTEN Semantiseren De leerkracht verduidelijkt.

Consolideren - 11 definities - Encycl

Woordenschat Woordenschat: in deze werkbladmaker kun je kiezen met welke onderdelen je wilt oefenen (spreekwoorden, trappen van vergelijking, synoniemen, tegenstellingen en woordenschat). Alle opdrachten zijn bedoeld voor het vergroten van de woordenschat. Daarnaast kunnen kinderen uit de groepen 4 t/m 8 oefenen met belangrijke citovaardigheden Woordenschat is het taaldomein waarin het verwerven van woordbetekenissen en woordvormen centraal staat. Een uitgebreide woordenschat is belangrijk om je goed uit te kunnen drukken en anderen te Fase 3: Consolideren Fase 4: Controleren Stap 6: Neem de eindmeting af Stap 1. Maak een woordenlijs

Read the latest magazines about Consolideren and discover magazines on Yumpu.co Happertjes, oefenen en consolideren! Happertje Woordenschat; Happertje Boekpromotie; Happertje Begrijpend Lezen; Happertje Terugblik; Happertje Spelling; De gatenkaastafelkaart; Woordenschat: consolideren. Woordenhapper; Woordposter onderbouw; Woordposter bovenbouw; De schudbus; Pech! Consolideren met verfstaaltjes; Ik zoek mijn woord! De. Taal & Didactiek: Woordenschat. Productbeschrijving. Over dit product. Centraal staat de systematische instructie, waarbij er ook ingegaan wordt op de bekende vier fasen voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren Categorie: woordenschat. maart 30, 2018. Woordenschat: hoe laat je op een actieve manier woorden terugkomen in de les? By Marja woordenschat 4 Comments. VOLG MIJN BLOG MET Bloglovin Woordenschat : semantiseren - consolideren- controleren Wat doe je met de woordenlijst in de methode

Leerlingen met onvoldoende woordenschat kunnen niet alleen de lessen niet goed volgen; zij leren ook minder snel nieuwe woorden en begrippen bij. Als je als leerkracht de resultaten van je klas wilt verbeteren, zul je op zoek moeten naar nieuwe manieren om met woorden in de weer te gaan 7. woordenschat en mondelinge taalvaardigheid 8. woordenschat en begrijpend lezen 9. woordenschat en taalbeschouwing 10. woordenschat en voortgezet technisch lezen. Samenhang met andere vakken 11. woordenschat in taalontwikkelend vakonderwijs 12. vakbegrippe In Woordenschat worden alle aspecten van de woordenschatdidactiek systematisch behandeld. consolideren en controleren. Veel aandacht is er voor de verschillende manieren om de betekenis van woorden duidelijk te maken en de werkvormen die een leerkracht daarbij kan inschakelen

Woordenschat & CITO oefenen. Kies hier een oefening die je wilt gaan gebruiken. Zodra je een keuze hebt gemaakt klik je op de knop hieronder, dan worden de opdrachten geladen. Je kunt slechts één keuze maken en niet meer herstellen. Veel succes met oefenen. start hier 1 start hier Je biedt woorden in een passend cluster aan volgens de methodiek van de Viertakt en maakt bij het semantiseren en consolideren gebruik van passende grafische modellen. Resultaat. De woordenschat van TOS-leerlingen wordt groter. Hierdoor wordt de deelname van deze leerlingen aan alle leerprocessen bevorderd Woordenschat. Bij de module woordenschat gebruiken we de volgende cyclus om te komen tot het aanleren van nieuwe woordclusters bestaat uit 4 fasen: - voorbewerken; - semantiseren; - consolideren; - controleren

Betekenis Consolideren - betekenis-definitie

Woordenschat ik schreef er al eerder een blog over. In dat blog ging ik dieper in op de viertakt van Van den Nulft & Verhallen uit 2001. Ook gaf ik in dat blog diverse voorbeelden van werkvormen die je kunt inzetten om te consolideren Voorbewerken, consolideren, semantiseren, controleren. Waar staan de 3 uitjes voor? opzoeken. UITbeelden, UITbreiden, UITzetten. Het vergroten van de woordenschat gaat niet vanzelf en moet expliciet worden aangeboden. Als leerlingen de sleutelwoorden van de les niet kennen,. 23-jan-2019 - Shares Facebook Pinterest 454 Twitter 3 Meer lezen: Digitaal woordenschat oefenen Waarom schooltaalwoorden thuishoren in jouw les! Effectief Woordenschatonderwijs, hoe doe je dat 28-okt-2013 - Werken aan Woordenschat - Consolideren 2 - Juf Inge 24-nov-2014 - Werken aan Woordenschat - Consolideren 1 - Juf Inge

Werken aan woordenschat; een stappenplan Kinderen die nieuw op school zijn komen uit verschillende gezinnen met elk een eigen taalachtergrond. NT2 kinderen spreken doorgaans minder Nederlands, dan kinderen uit autochtone gezinnen De meest effectieve manier om de woordenschat te vergroten, is aan de hand van het VSCC -model van Verhallen (2000). Dit model bestaat uit: voorbewerken (het openen van netwerken en motiveren), semantiseren (het uitleggen van de betekenis van een woord), consolideren (het oefenen) en het controleren (toetsen) Woordenschat 1 Wat: leerinhoud 2 Hoe: domeindidactiek Leerling als taalgebruiker 1. woordenschatuitbreiding 2. receptieve woordenschat 3. productieve woordenschat 4. woordleerstrategieën Taalkenmerken 5. woordbetekenis 6. woordenschatopbouw 7. vaktaalwoorden 8. schooltaalwoorden 9. signaalwoorden Leerkrachtvaardigheden 1. selecteren van woorden 2. semantiseren Onderwijsmiddelen 3. incidenteel.

Werken aan woordenschat - Onderwijswereld-P

Video: Woordenschat - Hoe help ik mijn leerlingen? CED-Groe

Synoniemen van consolideren; ander woord voor consolideren

Woordenschat: tussendoortjes en spelletjes -Juf Anj

Categorie:Consolideerspelletjes - woorden

Spelenderwijs consolideren. Bart de Haan-1 oktober 2010 0. Deborah heeft een gemengde klas, waarin veel kinderen zitten, die een achterstand in woordenschat hebben. Daarom werkt ze bewust aan woordenschatvergroting, door in zo veel mogelijk lessen woorden aan te bieden, die de leerlingen niet kennen,. Woordenschat Voor het uitbreiden van de woordenschat maak ik gebruik van de 'Viertakt van Verhallen': Voorbewerken - Voorkennis activeren en zorgen dat het kind gemotiveerd raakt en zorgen dat er een verbinding wordt gelegd met het bestaande woordenschat-netwerk.; Semantiseren - Woorden helder uitleggen binnen een context. Hierbij maak ik gebruik van de drie 'Uitjes': Uitleggen, Uitbeelden en. De lessen Woordenschat zijn opgebouwd volgens het 4-takt model van Verhallen. Dit model werkt volgens vier stappen: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. Voorbewerken Motiveren, netwerk openen Semantiseren Betekenis uitleggen Nieuws bericht Consolideren Inoefenen van de woorden Controleren Kijken of het leerdoel bereikt i

woorden. Niet elk prentenboek is geschikt om te gebruiken bij woordenschat. Het boek moet aan een aantal criteria voldoen, namelijk: Het verhaal moet in de belevingswereld van de leerlingen passen Het taalgebruik moet aansluiten bij het niveau van de leerlingen Er moeten nieuwe woorden in voorkome 29-sep-2018 - Bekijk het bord 'woordenschat' van Elisabeth Diesman, dat wordt gevolgd door 295 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Woordenschat, Taal, Woorden Om het materiaal te consolideren, kun je de volgende keer dat je dezelfde film zonder ondertitels bekijkt - als je een heel interessante film hebt gekozen, zal de tweede weergave niet saai zijn. Als gevolg hiervan moet je bij elke film die je bekijkt steeds minder nieuwe kaarten maken, omdat je woordenschat zich voortdurend zal uitbreiden Woordpakketten Staal | Spellingspagina. Oefen online, genereer werkbladen, speel een spelletje of flits de woorden van de week. Al deze mogelijkheden en meer zijn verwerkt in de spellingspagina van de methode Staal -- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/join -- Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool..

Taal & woordenschat Juf Anke leside

Het belang van Woordenschat

Interferentie: fouten maken op basis van je moedertaal. Actieve woordenschat: woordenschat die je kunt gebruiken en begrijpen. Passieve woordenschat: woordenschat die je kunt begrijpen. Viertakt: voorbereiden, voorbewerken, semantiseren en consolideren. Voorbereiden gaat over het selecteren van woorden, hierbij maakt men een onderscheid in inhoudswoorden en functiewoorden 17-sep-2020 - Bekijk het bord 'Woordenschat' van Petra Maas, dat wordt gevolgd door 150 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over woordenschat, taal, taalontwikkeling

Digitaal woordenschat oefenen DigiTAALSpeciaa

Meer dan 40 oefeningen (of werkvormen) om woordenschat te semantiseren, consolideren en controleren, 40 basisoefeningen met per oefening vele variaties. - Tijdschrift Foco, juni 2019. Blijf op de hoogte van nieuwe en herziene uitgaven: meld je aan voor onze nieuwsbrief. FA - Voor het aanleren van woordenschat wordt gebruik gemaakt van woordenschatdidactiek (Portaal), volgens de viertakt van Van der Nulft en Verhallen. Daarbij zijn er vier didactische fasen te onderscheiden: Voorbewerken, aanbieden en semantiseren, consolideren en controleren

165 best Woordenschat images on Pinterest | Spelling39 best images about Woordenschat groep 3 on PinterestConsolideren van de woorden op de woordmuur met het1000+ images about Woordenschat Nt2 op PinterestDe 40 beste afbeeldingen van Woordenschat | WoordenschatWoordenschat - Tegenstellingen - Juf IngerAandacht besteden aan woordenschat bij afstandsonderwijs
 • Schoorsteenveger Zutphen.
 • Vroege miskraam 4 weken.
 • SAFe SPC training.
 • Gucci Dionysus medium.
 • Zest Curacao.
 • Heldervoelend naar een partner.
 • Huisstofmijt spray kopen.
 • CCV Schiphol.
 • Sloop fietsen gratis.
 • William Shatner Net worth.
 • Skechers Forum.
 • LifeProof SE 2020.
 • Metalen brug.
 • Uitvinder stormparaplu.
 • Volkswagen T1 Samba.
 • Kerstrozen haken.
 • Bezichtiging vuurtoren Texel.
 • Wachtwoord vergeten Chrome.
 • Albert speer and partners.
 • Vtwonen verbouwen of verhuizen Seizoen 2.
 • Goedkope kindervakantie Nederland.
 • Etsy vintage oorbellen.
 • Bachelor Grafische vormgeving Afstandsonderwijs.
 • Verkiezingen Duitsland 2020.
 • Beluchter riool hoogste punt.
 • Lyrics it's a beautiful day u2.
 • BESS winter 2020.
 • Laarzen brede schacht van haren.
 • Richtlijn 93/42/eeg.
 • Aubergine BBQ feta.
 • RuPaul Drag Race season 8 winner.
 • Paranormaal betekenis.
 • Hoe zolder ventileren.
 • WW2 German uniform.
 • Maxima Fashion online shop.
 • ELLE Eten abonnement opzeggen.
 • Oude wielerploegen.
 • Scuba Academie openingstijden.
 • Trein Leopoldsburg Antwerpen.
 • Firefly.
 • Feest Nieuw Vennep.