Home

Hoeveel zetels heeft elke partij

Caffè Vergnano - Passie voor koffie since 1882

Fracties | Tweede Kamer der Staten-Generaal. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. 32 Zetels. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Partij voor de Vrijheid. 20 Zetels. Fractievoorzitter Geert Wilders. Christen-Democratisch Appèl. 19 Zetels De huidige Tweede Kamer. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 is de VVD ondanks acht zetels verlies met 33 zetels toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. De grootste winnaar van de verkiezingen was GroenLinks, zij stegen van vier naar veertien zetels (+10)

Fracties Tweede Kamer der Staten-Generaa

 1. Bij de verdeling van de 150 zetels over de 28 deelnemende partijen is eerst bepaald hoeveel 'volle zetels' elke partij of elke lijstencombinatie behaald heeft. Dat aantal zetels is gelijk aan het aantal keren dat de kiesdeler is gehaald. Bij de eerste toewijzing zijn 142 volle zetels verdeeld. Er waren dus nog 8 restzetels te verdelen
 2. De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij nodig heeft om 1 zetel te krijgen. Om de kiesdeler te berekenen wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels. Het totale aantal zetels van de Tweede Kamer is 150
 3. Raadpleeg de overzichten:- overzicht ledentallen per jaar- overzicht ledentallen per partij- gezamenlijk ledental van de partijenFiguur 1. Ledentallen per partij per jaar, 2000-2020.LiteratuurGerrit Voerman en Wijbrandt van Schuur, 'De Nederlandse politieke partijen en hun leden (1945-2010)', in: Rudy Andeweg en Jacques Thomassen (red.), Democratie doorgelicht
 4. Het gezamenlijke ledental van de Nederlandse politieke partijen schommelt sinds 1994 rond de 300.000. Voorheen hadden met name de grote traditionele partijen veel meer leden. Het CDA telde in 1980 nog ruim 162.000 leden, in 1990 ongeveer 125.000 en per 1 januari 2016 nog 50.181 leden
 5. Partij Afkorting Europese fractie Ideologie Leden Zetels Vlaams Parlement Zetels Kamer Zetels Europees Parlement Nieuw-Vlaamse Alliantie: N-VA ECR (Europese Conservatieven en Hervormers) Vlaams-nationalisme: 41.000 35 25 3 Vlaams Belang: VB ENF (Europa van Naties en Vrijheid) Vlaams-nationalisme en rechts-conservatisme 18.000 23 18

De huidige Tweede Kamer - Parlement

 1. Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement
 2. Maar hoe wordt er nu bepaald hoeveel zetels elke partij krijgt, en vooral: Hij heeft zelf 8.229 stemmen behaald, en neemt de laatste 12.176 uit de pot om op 20.405 te eindigen
 3. stens 5% van de geldig uitgebrachte stemmen in die kieskring. De zetelverdeling wordt berekend volgens het stelsel-D'Hondt. De berekening van de zetelverdeling verloopt in 3 stappen: het stemcijfer van elke lijst berekenen de kiesdeler berekene
 4. Een zetel is de plek van een gekozen volksvertegenwoordiger. De Tweede Kamer heeft in totaal 150 zetels. De Eerste Kamer heeft in totaal 75 zetels. Hoe meer stemmen een politieke partij haalt, hoe meer mensen er namens die partij gekozen zijn, dus hoe meer zetels de partij krijgt
 5. PVDA haalt in Vlaanderen vijf zetels. Vlaams Belang maakt een onwaarschijnlijke remonte in de Kamer, blijkt uit de zo goed als volledige uitslagen. De partij verzesvoudigt zijn zetelaantal: van 3..
 6. In onze uitslagentool hieronder kunt u tot in detail nagaan wie gewonnen heeft en wie verloren, wie de meeste stemmen heeft gehaald en welke coalities mogelijk zijn. Moeilijk, want elke patiënt is anders 12:44 Meest gelezen Binnenland Verse sneeuw kan het opnieuw glad maken, aftrap van ijskoude week met temperaturen tot -15 graden
 7. Op deze pagina kun je zien hoeveel zetels elke politieke familie heeft én welke Nederlandse partij erbij hoort. De opening van de stembureaus in Nederland zijn dus het startschot voor de Europese.
Nickerie

De Eerste Kamer, of officieel de Eerste Kamer der Staten-Generaal is één van de twee kamers van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden (het Nederlands parlement). Naast een Eerste Kamer is er ook een Tweede Kamer. De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden. De Eerste Kamer is minder belangrijk dan de Tweede Kamer De PvdA heeft de grootste verkiezingsnederlaag uit de Nederlandse politieke geschiedenis geleden. Volgens de prognose komt de partij uit op 9 zetels, een verlies van 29 Om één zetel te behalen heeft een partij dan een stemcijfer van 2000 nodig. Stel partij A behaalt in alle provincies in totaal een stemcijfer van 52.000. Zij krijgt dan 52.000 : 2000 = 26 zetels Dertien partijen hebben zetels bemachtigd in de Tweede Kamer. Er zijn 150 plaatsen in de Tweede Kamer en we noemen deze zetels. Hoe meer zetels een partij heeft, hoe meer invloed de partij kan uitoefenen in Nederland. Dit is de uitslag in zetels in de Tweede Kamer: VVD - 33 zetels PVV - 20 zetels CDA - 19 zetels D66 - 19 zetels GroenLinks - 14. Zo kan worden uitgerekend hoeveel zetels elke partij krijgt. Provinciale Staten en Europese verkiezingen. Ook bij andere verkiezingen dan die voor de Tweede Kamer worden zetels verdeeld. Nederland heeft bijvoorbeeld 29 van de 705 zetels in het Europees Parlement te verdelen bij de Europese verkiezingen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 haalde de PvdD vijf zetels, een winst van drie zetels ten opzichte van de verkiezingen in 2012, 2010 en 2006. In 2019 splitste een lid zich af. De partij heeft drie zetels in de Eerste Kamer en 1 zetel in het Europees Parlement. De partij maakt onderdeel uit van de oppositie In de gemeente Almere zijn er verschillende politieke partijen actief. Als inwoner van Almere mag u om de vier jaar kiezen welke partij voor uw belangen op mag komen. Na die gemeenteraadsverkiezingen komt er een coalitie of samenwerkingsverband. De laatste verkiezingen vonden plaats op 21 maart 2018 Duidelijk is hoeveel Statenleden elke partij zeker heeft, maar er staan nog acht zetels op het spel: de restzetels. Dat zit zo: de stem van Statenleden telt niet overal even zwaar mee Politieke partijen zijn verenigingen van natuurlijke personen die aan de verkiezingen deelnemen en ernaar streven het beleid te beïnvloeden op basis van hun statuten en programma. Politieke partijen en democratie. Elke politieke partij ontwikkelt een visie over de wijze waarop maatschappelijke problemen het best aangepakt worden Alle vier de peilingen, actueel en overzichtelijk op een rij. Dit peilingen-overzicht geeft een totaalbeeld van de actuele stand van zaken. Verzameld zijn de peilingen van de onderzoekbureaus Kantar Public, I&O Research, EenVandaag/Ipsos en Maurice de Hond. De partijen worden geordend op basis van de uitslag van de laatst gepubliceerde peiling

Partij B heeft volgens de Zweitstimme, de partijstem, recht op 15 zetels. Maar het aantal Direktmandate via de Erststimme van partij B is 20. De 5 extra zetels, de Überhangmandate, mag de partij houden en worden opgeteld bij het totaal aantal zetels in de Bondsdag. Partij B heeft nu dus 5 zetels meer dan haar op basis van de tweede stem toekomt Alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden staan zoals elke twee jaar op het spel. Op het moment staat de teller op 216 zetels voor de Democratische Partij en 196 zetels voor de Republikeinse. Leden en partijen. In Neder-Betuwe bestaat de gemeenteraad uit 19 raadsleden verdeeld over zeven fracties. De huidige zetelaantallen per fractie zijn als volgt: De fracties van SGP, CDA en VVD vormen een coalitie en leveren elk één of meerdere wethouders (de wethouders zijn geen lid van de raad). Leden van de raad. Profielen van alle raadslede Elke partij heeft eigen ministers die de partij vertegenwoordigen in de Staten Generaal. Tijdens de verkiezingen wordt er bepaalt hoeveel zetels elke partij krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. De Tweede Kamer is de belangrijkste kamer en bestaat uit 150 leden. De Eerste Kamer heeft 75 leden

Er zijn 150 zetels, en er wordt evenredig bepaald hoeveel zetels elke partij krijgt. Hiermee bedoelen we dat als er 1 op de 150 mensen op jou gestemd heeft, jij een zetel krijgt in de 2e Kamer. Dit zorgt voor een redelijke versplintering, en voor een afbreuk van de macht van potentiële grotere partijen De partij kiest een lijsttrekker, die bovenaan de kandidatenlijst komt te staan. Hij is het meeste in de media en krijgt meestal de meeste stemmen. De kiesdeler bepaalt hoeveel zetels de partijen krijgen. Met procenten wordt omgerekend hoeveel stemmen er zijn uitgebracht en hoeveel van de 150 zetels in handen komen van de partij. (In)formati

Maar hoe wordt er nu bepaald hoeveel zetels elke partij krijgt, en vooral: wie mag in de gemeenteraad zitten? Wij leggen het voor je uit. Tommy Thijs 14-10-18, 20:0 De PVV krijgt er een zetel bij en komt uit op zeventien zetels. De PvdA verliest er een en heeft er nu achttien. Het CDA blijft met vijftien op hetzelfde zetelaantal als vorige week staan. Dat geldt ook voor GroenLinks met vier, de Partij voor de Dieren met twee, de SGP met drie en 50Plus met twee zetels Elke partij weet nu hoeveel zetels ze heeft. Maar hoe wordt nu bepaald wie verkozen is? Mocht de lijststem (een stem voor een partij, niet voor individuele politici) niet bestaan, dan zou het eenvoudig zijn: diegene met de meeste voorkeurstemmen, haalt de zetel binnen, daarna de volgende, tot alle zetels zijn verdeeld De Partij van de Arbeid heeft 29 zetels verloren en daarmee de grote verliezer van de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Lijsttrekker Lodewijk Asscher is bedroeft, maar zei heel moedig in zijn speech..

Zetelverdeling Tweede Kamer Als bekend is hoeveel geldige stemmen er in totaal zijn uitgebracht, wordt de kiesdeler bepaald. Dat is het aantal stemmen dat recht geeft op één zetel. In de Tweede Kamer zijn er 150 zetels te verdelen. Als bijvoorbeeld negen miljoen kiezers op de juiste wijze hebben gestemd, is de kiesdeler negen miljoen.. Hoe groot een politieke partij is kun je zien aan het aantal zetels dat een partij heeft. Hoe meer stemmen, des te meer zetels een partij krijgt in de Tweede Kamer

Officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

Wij hebben een dashboard gebouwd waarin we op basis van Facebookdata kunnen zien hoeveel advertenties elke politieke partij heeft aangeschaft, vertelt Dobber in het economisch onderzoeksprogramma Stand van Nederland: Generatie Next. Je ziet daarin dat Forum voor Democratie verreweg de meeste advertenties heeft gekocht, namelijk 246 De gemeenteraad van Helmond bestaat uit 37 leden. Deze leden vertegenwoordigen 12 politieke partijen. Hieronder ziet u alle raadsleden (op volgorde van alfabet). Onderaan de pagina kunt u ook kiezen voor de raadsleden per politieke partij Als een partij genoeg stemmen heeft na de verkiezingen kan deze partij een plaats in de Tweede Kamer krijgen. Er zijn 150 plaatsen in de Tweede Kamer en we noemen deze zetels. Hoe meer zetels een partij heeft, hoe meer invloed de partij kan uitoefenen in Nederland 150 zetels worden gelijkelijk verdeeld over 20 partijen. Hoeveel zetels krijgt elke partij, Emile? Bonusvraag: In 2013 worden de 150 zetels opnieuw gelijkelijk verdeeld over de partijen. Maar nu doen 193 partijen mee met de verdeling. Worden de verschillen daarmee groter of kleiner? Beredeneer

Hoe werkt de zetelverdeling na de Tweede Kamerverkiezingen

1) De zetelverdeling geeft aan hoeveel zetels iedere partij heeft in het parlement. De zetelverdeling wordt voor de Vlaamse en Europese verkiezingen be.. Het Europees Parlement bestaat nu uit 751 zetels. Hoe meer inwoners een land heeft, hoe meer zetels het krijgt in het parlement. Nederland heeft 26 zetels. 11 Na het verdelen van de volle zetels (z) heeft elke partij een aantal stemmen per zetel (S/Z). Dan wordt voor elke partij wordt uitgerekend hoeveel stemmen per zetel ze zouden hebben als 1 extra zetel zouden krijgen (S/(Z+1)). Het aantal toegekende zetels plus de extra zetel is het aantal virtuele zetels

Ledentallen van politieke partijen Documentatiecentrum

Lijst van politieke partijen in Nederland - Wikipedi

Hiermee zou de partij vier zetels verliezen. Nieuwkomers PVV en DENK, die beide voor het eerst meedoen in Utrecht, halen in deze peiling elk 5 procent van de stemmen. Dat is goed voor twee zetels De grootte van de stad bepaalt hoeveel leden een raad heeft. In Haarlem zijn er 39 raadsleden. Wat zijn politieke partijen en hoeveel heeft Haarlem er? Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij. Dit is een groep personen die over veel onderwerpen hetzelfde denken. In Haarlem zijn er dertien partijen gekozen. Dit worden fracties genoemd De zetels in de Tweede Kamer worden ingenomen door leden van politieke partijen, zoals de VVD en PVDA. De Nederlandse burgers (van boven de 18 jaar) beslissen hoeveel zetels elke partij krijgt, dit is namelijk afhankelijk van het aantal stemmen Fuif.nl, Zeist. 9.4K likes. Bij fuif.nl hebben wij altijd iets te vieren. Een jubileum, een verjaardag, een kraamfeest of gewoon omdat het maandag is. Uitnodigingen bestel je op Fuif

CdH, de Franstalige christendemocraten halen mooi negen zetels. Hiervoor had de partij 336.381 kiezers nodig. Dat is vreemd, want Groen met 358.947, dus 22.666 stemmen méér, krijgt maar zes zetels De Partij van de Arbeid, afgekort PvdA, is een sociaaldemocratische politieke partij in Nederland.Van 9 december 2016 tot en met 13 januari 2020 was Lodewijk Asscher de lijsttrekker. Vanwege zijn rol bij de toeslagenaffaire trok Asscher zijn kandidatuur op 14 januari in. Op 18 januari 2021 had het PvdA-bestuur Lilianne Ploumen voorgedragen als lijsttrekker van de partij

Lijst van Vlaamse politieke partijen - Wikipedi

Deze visie staat haaks op die van Anton Paal, die vindt dat elke politieke partij die in De Nationale Assemblee is vertegenwoordigd, recht heeft op alvast een Staatsraadszetel. Rathipal vindt dat het onmogelijk is om een partij die 14 zetels heeft behaald, 1 zetel toe te kennen Bij ons telt wel elke stem. Hoeveel dat er zijn Daardoor is het zo goed als uitgesloten dat één partij in z'n eentje meer dan de helft van de zetels haalt. Een partij zal dus altijd moet. Elke 4 jaar kiezen inwoners van de provincie Groningen de leden van Provinciale Staten. Aan de verkiezingen van Provinciale Staten kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. De provincie Groningen heeft 43 zetels en 13 fracties die deelnemen in Provinciale Staten

Europees Parlement (EP) - Europa N

Nu we weten hoeveel zetels elke partij krijgt, stelt zich de vraag naar welke kandidaten van die partij die zitjes gaan. Hiervoor moeten we eerst het verkiesbaarheidscijfer van elke partij berekenen Niet alleen in theorie maar uitgemaakte zaak dat in die situatie die partij alleen zal regeren. Zelfs als je minder zetels hebt dan 76 kan die dat ook doen. Dan zal je per onderwerp meerderheden moeten zoeken bij de oppositie. Maar ook belangrijk is of die partij met 76 zetels ook de meerderheid in de 1e kamer heeft 2 Iedere gemeente heeft 17 gemeenteraadsleden. 3 De gemeente krijgt haar geld van de nationale overheid en van de eigen inwoners. 4 In de gemeentebegroting staan alle verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. 5 Nederland heeft meer dan 1000 gemeenten. 6 Een gemeenteraad kan maar één keer in de vier jaar gekozen worden

De factsheet is helaas niet voor iedereen digitaal toegankelijk. Heeft u problemen met de toegankelijkheid? Neem dan contact op met de griffie, griffie@horstaandemaas.nl. Zie ook ons filmpje over de taken van de gemeenteraad. Besluitvorming. De besluitvorming van de gemeenteraad gaat in 3 stappen: de gemeenteraad informeert zich goed over het. FVD staat nu op 18 zetels. Ongeveer een op de vijf FVD-stemmers twijfelt over hun partijkeuze door de gebeurtenissen van afgelopen week. De afgelopen jaren is de partij stormachtig gegroeid. Reden tot feest op verkiezingsavonden, maar steeds meer kiezers krijgen het gevoel dat dat niet alleen maar positief is Die partij heeft nu 25.557 leden. In de laatste drie dagen van 2018 maakten wij een eindsprint om meer leden te halen dan de VVD. Met succes, meldt Baudet op Twitter. De partij heeft in het afgelopen jaar ruim 8.000 nieuwe leden geworven

Hoe worden de stemmen geteld en wie krijgt een zetel

Alle partijen in de coalitie hebben last gehad van het debat en in totaal heeft de coalitie vijf zetels verloren in de peiling van deze week van Maurice de Hond Contact. www.sp.nl. Ambtelijk secretaris: mw. Merian Marijnissen Telefoon: 070 318 3044 E-mail: spfractie@tweedekamer.n Forum voor Democratie is in opmars. Nu bleek dat natuurlijk al wel na de Provinciale Statenverkiezingen, maar voor de Tweede Kamer staan ze nu in de peilingen óók op flinke winst! Dat meldt RTL Nie Met een Kamerstem kunnen kiezers dus aangeven hoe hun ideale Tweede Kamer eruit komt te zien. Als een persoon het met twee partijen evenveel eens is, kunnen beide partijen de helft van de zetels gegeven worden. Of een partij krijgt er honderd, en vijf partijen elk tien. Een verdeling zoals hieronder aangegeven is ook mogelijk. Figuur 1

Het aantal zetels per partij berekenen - Vlaams Parlemen

Met maar liefst 33 zetels in gemeenteraden heeft de Partij voor de Dieren bij de verkiezingen een fantastische groei doorgemaakt en haar zetelaantal in de gemeenteraad bijna verdrievoudigd. De voorlopige uitslag laat zien dat de partij in de 15 gemeenten waar ze gisteren deelnam aan de verkiezingen van 10 naar 30 zetels is gegaan Verdeling van zetels na de Tweede Kamerverkiezingen . 15 mei 2002 KORT: Stap 1: bepalen kiesdeler Eerst wordt de kiesdeler bepaalt, op basis waarvan de zetels over de partijen worden verdeeld. Lijstencombinaties krijgen eerst als combinatie zetels toegekend, waarna per lijst gekeken wordt wie hoeveel zetels binnen de combinatie krijgt 50PLUS komt met 4 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. Henk Krol, die nu alleen namens 50PLUS in de Kamer zit, krijgt gezelschap van de partijgenoten Léonie Sazias (59), Martin van Rooijen (74) en Corrie van Brenk (56). De partij kwam op de verkiezingsavond bijeen in Gooiland in Hilversum om de uitslagen te volgen Partijen die minder dan 5% halen, tellen niet mee, dit is de kiesdrempel, de zetels worden gewoon onder de andere partijen verdeeld. Systeem D'Hondt. Elke kieskring heeft een bepaald aantal zetels, bv. 7. Dan worden de stemmen per partij geteld en deze worden vervolgens gedeeld door 1, 2, 3, enz. Deze quotiënten worden gerangschikt van groot. Ze heeft nog nooit een positieve bijdrage geleverd van al het belastinggeld wat zij heeft gekregen. Alleen maar kritiek op het Nederlandse volk. Ze ziet achter elke boom een racist, groot deel van het Nederlandse volk is op haar uitgekotst. En nu heeft ze ook nog een zetel in de peilingen. Ze gaat het nooit redden met haar antiracisme partijtje

Zetels bij verkiezingen - VV

Hifi.nl is een online magazine cq internetportal met zeer veel informatie over audio en video gerelateerde merken, producten bedrijven. HiFi staat voor High Fidelity, hieronder verstaat Hifi.nl de hoge natuurgetrouwheid van audio en video componenten en sets heeft.2 Elke partij krijgt in elke ronde steeds een zetel erbij opgeteld, en telkens wordt nagegaan wie het hoogste gemiddelde heeft. Die krijgt dan de zetel. Dat gaat zo door totdat naar tabel 2 hoeveel zetels de twee partijen samen hebben Fractie-Van Pareren (7 zetels) PvdA (6 zetels) PVV (5 zetels) SP (4 zetels) ChristenUnie (4 zetels) PvdD (3 zetels) Fractie-Otten (3 zetels) 50PLUS (2 zetels) FVD (2 zetels) SGP (2 zetels) OSF (1 zetel) overzicht 1946-heden Terug naar boven. Service-menu pagina. Service-menu bij deze pagin

Partijen; Het Politiek College. Leden 2020 - 2025. Alle leden Per kiesdistrict Per fractie Fracties; Partijen; Partijen. Nationale Democratisch Partij (NDP) 16 zetels Lees verder >> Vooruitstrevende Hervormingspartij 3 zetels Lees verder >> Algemene. De grootte van de fractie is afhankelijk van het aantal stemmen dat een politieke partij kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zetelverdeling. Coalitie; Hart voor Den Haag/Groep de Mos: 9 zetels: VVD : 7 zetels: D66: 6 zetels: GroenLinks: 5 zetels: CDA: 3 zetels: PvdA: 3 zetels: Haagse Stadspartij: 3 zetels: Partij voor de Dieren: 2. Hoewel de EVP een christendemocratische grondslag heeft, zijn er inmiddels ook niet-christendemocratische partijen bij de fractie aangesloten. Hierdoor is er voor de naam 'Volkspartij' gekozen. Het CDA is hierbinnen één van de twaalf nationale christendemocratische partijen, en werkt in de fractie samen met zusterpartijen zoals het Duitse CDU/CSU en de Vlaamse CD&V

 • Rogis garlic ervaringen.
 • Pokemon Y CIA.
 • De forten van de Brialmontroute.
 • Gemeente Houten Loket.
 • Gietvloeren betonlook.
 • Dazzle sneakers review.
 • Bezichtiging vuurtoren Texel.
 • Www Stöppelkaters nl.
 • Town of Salem Consigliere Results.
 • Landal Belgische kust.
 • Ace betekenis.
 • Slecht weer Istrië.
 • Essence foundation vegan.
 • Branderige ogen en wazig zien.
 • Formaat bieretiket.
 • Camping Frankrijk zwembad glijbaan.
 • Wijnkoelkast sligro.
 • Sinaloa vakantie.
 • Zeeajuin wiki.
 • Kruidnoten AH.
 • Winkelen in Barneveld.
 • Bloemen koelcel kopen.
 • Uurloon taxichauffeur berekenen.
 • Bankovervallen in Nederland.
 • Blonde Labrador.
 • Blonde Labrador.
 • Besnijdenis Soedan.
 • Literatuur interbellum.
 • Acitretine.
 • Nadir chemo.
 • Regels taxatie.
 • Chinese geboortekalender 2019.
 • Fleece deken Zeeman.
 • Groene geluidsschermen.
 • Faciliteiten Düsseldorf Airport.
 • Makkelijkste talen.
 • 2 nt probnp.
 • Norma Jean country.
 • 4 Grand Slams in 1 year.
 • Sheltie tricolor.
 • LED Angel Eye.