Home

Factor V Leiden

Factor V Leiden Erfelijkheid

 1. Factor V Leiden is een erfelijke bloedstollingsziekte. De oorzaak is een verandering in het erfelijk materiaal. Bij factor V Leiden heeft iemand meer kans dat er bloedpropjes ontstaan in het bloed. Die bloedpropjes kunnen leiden tot een verstopping in de bloedvaten. Dit heet trombose. Trombose ontstaat meestal in de bloedvaten van de benen
 2. Factor V Leiden. Factor V Leiden is een erfelijke bloedstollingsziekte. De oorzaak is een verandering in het erfelijk materiaal. Bij factor V Leiden heeft iemand meer kans op het ontstaan van bloedpropjes in het bloed. Die bloedpropjes kunnen leiden tot een verstopping in de bloedvaten. Er is een milde en ernstige vorm van factor V Leiden
 3. g van het bloed, beter bekend als trombose. Factor-V-Leiden komt het vaakst voor bij blanke mensen. Ongeveer 5% van de blanke mensen heeft Factor-V-Leiden

Factor V Leiden Stichting Zeldzame Bloedziekte

Factor V Leiden Het Factor V-eiwit dat de Leiden-mutatie draagt mist de belangrijkste uit-knop, waardoor de stolling kan doorschieten. Normaal gesproken wordt Factor V door trombine geactiveerd (aangezet), zodra het stollingssysteem op gang gekomen is (meestal door een beschadiging van een aderwand) Factor V Leiden is een erfelijk bloedstollingsziekte waarbij je meer kans hebt op bloedpropjes, die kunnen leiden tot verstopping in de bloedvaten. Dat houdt in dat ik mijn leven lang bloedverdunners moet gebruiken Factor V Leiden wordt veroorzaakt doordat nucleotide 1691 in exon 10 van het coderende gedeelte van het factor-V-gen omgezet is van een guanine in een adenine. 5 Daardoor wordt bij de aanmaak van het factor-V-eiwit het 506e aminozuur arginine (Arg) vervangen door glutamine. Voor de normale functie van het eiwit in de stolling verandert dit niets

Factor V Leiden Huisarts en Genetic

 1. Bij homozygoot factor V Leiden is het risico 80 maal hoger dan bij de gemiddelde bevolking, terwijl dat bij heterozygoot factor V Leiden slechts 7 maal hoger is. Oestrogeen bevattende anticonceptiva verhogen het risico op een veneuze trombose
 2. Factor V Leiden is the most common hereditary hypercoagulability (prone to clotting) disorder amongst ethnic Europeans. It is named after the Dutch city Leiden, where it was first identified in 1994 by Prof R. Bertina under the direction of (and in the laboratory of) Prof P. Reitsma
 3. Factor V Leiden (FVL), or factor 5 Leiden, is a genetic mutation (change) that makes the blood more prone to abnormal clotting. Factor V Leiden is the most common genetic predisposition to blood clots
 4. Factor V Leiden is the name of a specific gene mutation in the F5 gene. This gene plays a role in how your body forms blood clots after an injury. People can inherit one or two copies of the factor V Leiden gene mutation

Factor-V-Leiden (Trombose) - Aandoeningen

 1. ozuur arginine vervangen door gluta
 2. Hetzelfde geldt voor vrouwen met een homozygote factor V Leiden mutatie of homozygote protrombine 20210 mutatie zonder een positieve familieanamnese voor VTE. Tabel 2 Samenvatting van bevindingen: antepartum en postpartum profylactische dosis LMWH versus geen tromboseprofylaxe voor zwangere vrouwen met bekende trombofilie (op basis van tabel 8 in de ACCP richtlijn (ACCP, 2012)
 3. Factor V- Leiden ( 506R - 506Q ) Bij geringe beschadigingen van de vaatwand (bijvoorbeeld zoals die bij een vasculitis optreden) wordt de bloedstolling geïnitieerd, protrombine wordt omgezet in trombine, trombine activeert factor V en VII, en daarna komt de zich zelf amplificerende stollingscascade op gang
 4. Factor V Leiden (FVL) is a change in your genes that affects one of the clotting factors in your blood and keeps your body's blood -clotting process from working right. It can cause a disorder..
 5. Factor V Leiden (FAK-tur five LIDE-n) is a mutation of one of the clotting factors in the blood. This mutation can increase your chance of developing abnormal blood clots, most commonly in your legs or lungs. Most people with factor V Leiden never develop abnormal clots
 6. Wel is bekend dat bij vrouwen met een Factor V Leiden, waarbij de kans op een trombose 6 maal hoger ligt dan bij personen die geen Factor V Leiden hebben, het nemen van de pil leidt tot een risicoverhoging van 40 maal. Dit is meer dan verwacht wordt van de beide risicofactoren afzonderlijk

lingsbevorderende werking: factor V Leiden en pro-trombine 20210A. de genen, de eiwitten en de cel Factor V Leiden. Zeldzame homozygote loss-of-func-tionmutaties in het gen voor stollingsfactor V veroorza-ken bloedingsneiging. Het meest voorkomende gende-fect is echter de stollingsbevorderende factor-V-Leiden-mutatie (figuur 1) De huisarts zal bij een nieuwe indicatie voor antistolling samen met de patiënt moeten beoordelen in welke mate de genoemde factoren redenen zijn om te kiezen voor een DOAC of voor een cumarinederivaat. In algemene zin laat de huisarts zich hier leiden door nierfunctieverlies en mate van kwetsbaarheid

Has anyone with Factor V Leiden heterozygous received the Covid vaccine? I previously had Covid mid Nov ended up with multiple clots in my lungs. I was put on Eliquis and tested for Factor V. My pulmonlogist thinks the clots were provoked due to having Factor V and Covid Factor V Leiden is the name of a specific gene mutation that results in thrombophilia, which is an increased tendency to form abnormal blood clots that can block blood vessels. People with factor V Leiden thrombophilia have a higher than average risk of developing a type of blood clot called a deep venous thrombosis (DVT) Factor V Leiden increases the risk of developing a DVT during pregnancy by about 7-fold. Women with factor V Leiden who are planning pregnancy should discuss this with their obstetrician and/or hematologist. Most women with factor V Leiden have normal pregnancies and only require close follow-up during pregnancy Severity of complications associated with thrombophilia vary depending upon location and size of the clot. Clots in the extremities can cause superficial thrombophlebitis or deep vein thrombosis (DVT), both painful conditions

Factor V Leiden komt vaak voor, bij ongeveer 5% van de mensen in Nederland. Je hebt dan een mutatie (een foutje) in het gen dat de informatie bevat voor het aanmaken van Factor V (5). Factor V (5) werkt nog wel, maar wordt minder goed geremd door proteïne C. Hierdoor heb je meer geactiveerd Factor V (5) en wordt de bloedstolling sneller in gang gezet Factor V Leiden komt relatief veel voor in de bevolking (ongeveer 8%) en het is op het moment de meest voorkomende erfelijke trombofiliefactor. De afwijking komt dus veel meer voor dan Antithrombine III deficiëntie en Proteïne C of S deficiëntie maar het effect is minder uitgesproken Factor V Leiden, ook wel APC-resistentie genoemd, veroorzaakt een erfelijke ziekte die de bloedstolling verstoort. Dit betekent dat patiënten een hoger risico lopen om trombose te krijgen. We veroorzaken de ziekte door een genetische mutatie in de bloedstollingsfactor V (vijf). Factor V Leiden ther Factor V Leiden. Factor V Leiden, ook wel APC (actief proteïne C)-resistentie genoemd, is een erfelijke stollingsafwijking. Factor V Leiden komt vaak voor, bij ongeveer 5% van de mensen in Nederland. Je hebt dan een mutatie (een foutje) in het gen dat de informatie bevat voor het aanmaken van Factor V (5) Factor V. Als Vitale Verbinder zet ik mij in voor projecten van gezondheidsmanagement, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Duurzame inzetbaarheid is van enorme waarde voor de persoon, de maatschappij en organisaties. Vitale mensen hebben meer energie, meer plezier, functioneren beter en zijn langer inzetbaar

Factor V Leiden, bloedstolling en trombose Mens en

 1. Lees hier welke behandelingen bij factor-V-Leiden mogelijk zijn. Kijk wanneer je naar de huisarts moet en wat je zelf kunt doen tegen factor-V-Leiden
 2. Onder de ernstige familiaire trombofilie vallen anti-trombine- en proteïne C-tekorten, homozygote mutaties van factor V Leiden en protrombine G20210A-mutatie.5 6 Bij homozygoot factor V Leiden is het risico 80 maal hoger dan bij de gemiddelde bevolking, terwijl dat bij heterozygoot factor V Leiden slechts 7 maal hoger is
 3. Vervolgens werden de mengproeven herhaald met zogenaamde deficiënte plasma's, plasmamonsters waarin steeds één stollingsfactor ontbrak, zoals factor VIII, factor IX, factor V. Al deze deficiënte plasma's leidden tot opheffing van de APC-resistentie, behalve plasma dat deficiënt was aan factor V. De omgekeerde proef, toevoeging van gezuiverd factor V, leidde weer tot opheffing van de.
 4. Factor V (factor five) is a protein involved in the blood clotting process. Children born with Factor V Leiden produce a mutated form of Factor V that does not respond well to activated Protein C. This may lead to abnormal clot formation. Factor V Leiden is a genetic disorder
 5. Factor V Leiden resists the effects of Activated Protein C, so it takes longer to turn off Factor V Leiden. As a result, clotting goes on longer than usual. This is why Factor V Leiden is sometimes called Activated Protein C Resistance and why people with thi
 6. Factor V Leiden thrombophilia (also known as Activated Protein C Resistance) is an inherited disorder of blood clotting. Factor V Leiden (also known as Labile Factor) is the name of a specific gene mutation that results in thrombophilia, which is an increased tendency to form abnormal blood clots that can block blood vessels
 7. Factor V Leiden has been linked in many studies to an increased risk of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. A meta-analysis combined data from 31 studies estimates that the increase in the risk of thrombosis for people carrying one copy of the variant was 4-fold and the increase for those carrying two copies was 11-fold.[ ref ][ ref ][ ref ][ ref

Factor V Leiden PCR bloedstolling - Bloedwaardentes

Learn and reinforce your understanding of Factor V Leiden: Foundations through video. Factor V Leiden thrombophilia is a genetic disorder of blood clottin Factor V Leiden. 295 vind-ik-leuks · 3 personen praten hierover. Communit Factor V Leiden Geactiveerd factor V is één van de bloedstollingsfactoren die een rol spelen bij de vorming van trombine en fibrine, met als gevolg de vorming van een stolsel. Geactiveerd factor V wordt gesplitst door geactiveerd proteïne C (APC) bij aminozuur Arginine506, door deze splitsing wordt factor V geïnactiveerd [1] Factor V Leiden increases the risk of developing a DVT during pregnancy by about seven-fold. Women with factor V Leiden who are planning pregnancy should discuss this with their obstetrician and/or hematologist. Most women with factor V Leiden have normal pregnancies and only require close follow-up during pregnancy Factor V Leiden (FVL) mutation (named after the Dutch university where it was discovered) is a point mutation in the gene for clotting factor V. It has autosomal dominant inheritance and is the most common cause of inherited thrombophilia. FVL is the most prevalent thrombotic risk factor known in the Caucasian population (around 5%)

Factor V Leiden induces a defect in the natural anti-coagulation system. Factor five is produced by the liver and circulates in the blood, generally inactive until there is a injury to a vessel wall, than specific proteins will be activated in response to the injury Factor V Leiden (uitspraak: Factor vijf Leiden) is een afwijkende vorm van een van de eiwitten die de bloedstolling regelen. 35 relaties Ja ik he ook factor V Leiden. Erachter gekomen nadat onze zoon pré en dysmatuur is geboren. Nu ben ik weer bijna 11 weken zwanger en spuit nu sinds een week of 8 fraxiparine en moet ascal zakjes nemen Factor V Leiden en Leiden (doorverwijspagina) · Bekijk meer » Recessief (genetica) twee-eiig zijn, want genetisch verschillend) Een genetische eigenschap is recessief als bij een diploïd organisme deze eigenschap alleen tot uiting (expressie) komt, wanneer een dominant allel ontbreekt Factor V Leiden and Perioperative Risk Brian S. Donahue, MD, PhD Department of Anesthesiology, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee Factor V Leiden (FVL) is the most common known inher-itedcauseofthrombophilia;itispresentinapproximately 5% of the Caucasian population. Although the risk of ve-nous thrombosis associated with this.

Factor V Leiden is not a disease, it is the presence of a particular gene that is passed on from your parents. We look how you can avoid blood clots Factor V Leiden (rs6025 or F5 p.R506Q) is a variant (mutated form) of human factor V (one of several substances that helps blood clot), which causes an increase in blood clotting (hypercoagulability).Due to this mutation, Protein C, an anticoagulant protein which normally inhibits the pro-clotting activity of factor V, is not able to bind normally to Factor V, leading to a hypercoagulable. Ik heb ook Factor V Leiden. De heterozygoot variant. En heb een heel gezonde zwangerschap gehad, zonder medicatie. Wel had ik heel veel last van vocht vasthouden en daardoor dikke pijnlijke benen waardoor meerdere keren mn benen helemaal zijn doorgescand om alle aders goed te checken op doorstroming Factor V Leiden. GTR Test ID Help Each Test is a specific, orderable test from a particular laboratory, and is assigned a unique GTR accession number. The format is GTR00000001.1, with a leading prefix 'GTR' followed by 8 digits, a period, then 1 or more digits representing the version Factor V Leiden is a primary hypercoagulable state due to a variant (mutated form) of human factor V. Factor V is one of several coagulation factors that assist in the clotting pathway. Epidemiology Heterozygous factor V Leiden may be present i..

Video: Factor V Leiden Mens en Gezondheid: Aandoeninge

Erfelijke factoren - Trombosestichtin

Factor V deficiency is an inherited bleeding disorder that prevents blood clots from forming properly. This disorder is caused by mutations in the F5 gene, which leads to a deficiency of a protein called coagulation factor V. The reduced amount of factor V may lead to nosebleeds, easy bruising, and excessive bleeding following surgery or trauma Basic information about Factor V Leiden from Comprehensive Bleeding Disorders Center (CBDC) which is headquartered in Peoria, IL. We serve the entire state w..

Veelgestelde vragen - Trombosedienst Leiden

Factor V Leiden vertaling in het woordenboek Engels - Nederlands op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Most people with Factor V Leiden have no clots in their lifetime the life expectancy can be a normal one. There are cases where the factor V Leiden is severe where people get multiple dvts in the upper part of their leg they break free going to their long create large PE and they pass away or multiple clots to the brain or heart

Factor V Leiden is a genetic disorder characterized by a poor anticoagulant response to activated Protein C and an increased risk for venous thromboembolism. Deep venous thrombosis and pulmonary. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten factor v Leiden - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Factor V Leiden is een erfelijke bloedstollingziekte. De oorzaak is een verandering in het erfelijk materiaal. Bij factor V Leiden kan het bloed te snel stollen. Gewoonlijk wordt bloed hard, met andere woorden het stolt. Zo komt er op wondjes een korstje. Maar bij factor V Leiden stolt het bloed sneller Factor V Leiden, a mutation of the factor V gene, is the most common inherited thrombophilia, present in 5% of the Caucasian population (and < 1% of Africans/South East Asians). It renders activated factor V relatively resistant to inactivation by the activated protein C/protein S complex, and confers an eightfold increased risk of VTE in the heterozygous form (80-fold increased risk in the.

factor V Leiden (lī'den), variant of the protein factor V (5), a clotting factor. Factor V Leiden gene is present in 3% of the general population. People who carry the factor V Leiden gene have a fivefold greater risk of thrombosis than the rest of the population. The factor V mutation (factor V Leiden) is the most common genetic cause of venous. Factor V Leiden is een afwijkende vorm van een van de eiwitten die de bloedstolling regelen. De term wordt ook wel gebruikt voor de aandoening die hier het gevolg van is In factor V Leiden there is a problem with breaking down the clots. Patients with the factor V Leiden produce an abnormal clotting factor V that is not able to be broken down by protein C. While these individuals clot normally when hurt, the clot breakdown system does not work well so they can form too many blood clots Hoi allemaal ik ben benieuwd of iemand zijn ervaring wilt delen. Ik heb inmiddels 3 miskramen gehad (16weken, bbz en 6 weken). Inmiddels zijn alle uitslagen van het AMC binnen van het onderzoek naar mijn herhaalde miskramen en nu blijkt dat ik factor V leiden heb Factor V Leiden is not a disease, but a genetic mutation that results in thrombophilia, a blood clotting condition that increases a person's risk of developing abnormal blood clots in their.

Factor V Leiden (FVL) mutation and prothrombin 20210 (PT 20210) mutation tests are two tests often used together to help diagnose the cause of inappropriate blood clot (thrombus) formation, including deep vein thrombosis (DVT) and/or venous thromboembolism (VTE). Testing for factor V Leiden and PT 20120 mutations is used to help determine if an individual has inherited a disorder associated. Borger Fagperson Faktor V Leiden. 12.03.2020. Definition. Faktor V Leiden (FV Leiden) er en specifik genetisk ændring i koagulationsfaktor V genet ; Heterozygote har omkring 3 x forøget risiko og homozygote omkring 13 x forøget risiko for venøs trombose Resultatet af undersøgelse for FV Leiden kan være enten normalt (to normale alleler), heterozygot (et normalt og et abnormt allel) eller. When your blood clots, many of the proteins in your body, among them Factor V, work together to make that happen; Factor V Leiden is a genetic variation of Factor V that affects the blood-clotting process and makes a person more likely to form blood clots Controleer 'Factor V Leiden' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van Factor V Leiden vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica De lockdown in Nederland is door het kabinet verlengd t/m 2 maart. De maatregelen die op 15 december van kracht werden (), blijven dus langer gelden.Online onderwijs t/m 19 maar

Factor V Leiden, Marc (30 jaar) heeft het

Factor V Leiden heterozygosity is associated with only a small increased risk for recurrent VTE, with an odds ratio of 1.4 (95% CI, 1.14 to 1.75), and therefore this information should not influence the decision regarding duration of anticoagulation. 2 Factor V Leiden homozygosity is sufficiently uncommon to make estimates of recurrence risk difficult, but it does not appear to be much higher. Factor V Leiden is a genetic disorder in which patients have an increased tendency to form thromboses, or blood clots. It's pretty common in caucasians, as far as hereditary thrombotic disorders go: an estimated 5% of caucasians have the diseases in its heterozygous form (meaning that they have one normal factor V gene and one factor V Leiden gene). The disease is much less common in non

Van gen naar ziekte; risicofactoren voor veneuze trombose

Factor v leiden is geen ziekte, maar de aanwezigheid van een bepaald gen (genen) van een variant van het eiwit stof factor v. Dit erfelijkheid is een noodzakelijke factor voor bloed størkningsproces.man hebben een iets verhoogde neiging om bloedstolsels in de bloedvaten, voornamelijk in de benen en longen. Het risico op trombose is echter slechts licht verhoogd Factor V Leiden: synoniemen. Factor 5 Leiden, F5 Leiden: Afnamemogelijkheden: Uitsluitend op poli bloedafname MZH: Afnamemateriaal: EDTA buis 3 ml [paarse dop] Afnamecondities: Geen bijzonderheden Monstertype: EDTA volbloed Minimale hoeveelheid monster: 3,0 ml: Opslagcondities: 2-8°C [KK9] Opmerkinge Voor prijzen, zie onze website of neem contact op met Sanquin Diagnostiek. - Factor V Leiden mutatie - Sanquin biedt meer dan 500 diagnostische testen voor diverse doeleinden. Zoek op onderzoek, indicatie, code of trefwoord

Trombofilie en anticonceptie - meer mogelijk dan gedacht

Factor V Leiden Factor V Leiden (uitspraak: Factor vijf Leiden) is een afwijkende vorm van een van de eiwitten die de bloedstolling regelen. De term wordt ook wel gebruikt voor de aandoening die hier het gevolg van is. Bij deze aandoening is een puntmutatie opgetreden in het gen voor stollingsfactor V. Bij iemand die heterozygoot is voor factor. factor-V-Leiden-mutatie lopen een ongeveer 7-10 keer hoger risico op trombose (1). De mutatie in het factor-II-gen bevindt zich in het 3'-onvertaald-gebied van het factor-II-mRNA (8) en leidt tot een hoog-normale tot verhoogde factor-II-concentratie. Omda Factor V Leiden klinkt meer als een studentenvereniging dan als een afwijking aan je bloedstolling. Maar ja, een internist is net zo min iemand met verstand van internet als Factor V Leiden een studentenvereniging. Het leven zit vol verrassingen en taal is een mooi ding Factor V Leiden (uitspraak: Factor vijf Leiden) is een afwijkende vorm van een van de eiwitten die de bloedstolling regelen. De term wordt ook wel gebruikt voor de aandoening die hier het gevolg van i [..

When factor V Leiden was first discovered, DNA testing involved cumbersome manual PCR followed by MnlI enzyme digestion 8. Since then, many easier and/or more automated methods have been developed. Most specialized molecular laboratories currently use PCR amplification analysis, followed by hybridization and target‐specific probes that allows genotyping at this locus to be highly automated Factor V Leiden (met de V uitgesproken als vijf) is een afwijkende vorm van een van de eiwitten die de bloedstolling regelen. De term wordt ook wel gebruikt voor de aandoening die hier het gevolg van is. Hierbij is er een puntmutatie opgetreden in het gen voor stollingsfactor V. Bij iemand die heterozygoot is voor factor V Leiden, bestaat er een licht verhoogde neiging tot bloedstolling, bij. Factor V Leiden is een genetische variant van stollingsfactor V. Deze factor V Leiden wordt langzamer geïnactiveerd, waardoor een procoagulante toestand ontstaat. Dit verhoogt de kans op trombose. Dit betreft vooral veneuze trombose (trombosebeen, l * Factor V Leiden homozygous individuals have an 80x risk of venous thromboembolism. Reference: (1) British Heart Foundation (Factfile 2/2002). Thrombophilia (2) Rogier, MB. et al. (1994). Mutation in blood coaulation factor V associated with resistance to activated protein C. Nature, 369, 64-7. (3) Drugs and Therapeutics Bulletin (1995), 33 (1.

Factor V Leiden occurs in about 5% of Caucasians but is rare in individuals of African, Hispanic, or Asian descent. Patients with factor V Leiden are typically heterozygotes with 1 normal factor V. Factor V Leiden test is essential for anyone with a family history of this condition, or who has thrombosis. Venous thrombosis is supposed to be multigenic, and it is believed that one-third of people with inherited thrombosis can have two or more genetic defects. Factot V Leiden mutation can be associated with intrauterine fetal demise and. How is factor V Leiden (FVL) treated? The factor V Leiden mutation itself does not have any specific treatment. But when a person is diagnosed with an acute deep vein thrombosis (DVT) or pulmonary emblolism (PE), treatment with anticoagulants (blood thinners) will be necessary and should be started as soon as possible

Flying On An Airplane After Pulmonary Embolism (PE), DVT

Factor V Leiden causes hypercoagulability, which makes it harder for your blood clots to break up. Learn more about symptoms, risk factors, causes, diagnosis, treatment, complications, and outlook. Factor V Leiden mutation (FVL) is an autosomal dominant hemostatic disorder that predisposes affected persons to venous thromboembolic events (VTE). Although the mutation causing FVL is easily diagnosed using molecular DNA techniques,[1][1] patients who are heterozygous for this disorder ofte

Warfarin Therapy for Livedoid Vasculopathy Associated WithUtility of current thrombophilia screening in youngNonmegaloblastic Macrocytic Anemia - HematologyV

Activated Protein C (APC) is a regulator of the coagulation cascade, by specifically inactivating factors Va and VIIIa, in the presence of phospholipids and calcium. In most of the cases (more than 90%), Activated Protein C Resistance (APCR) phenotype is caused by a Factor V gene mutation (Factor V Leiden). The mutation, located on Factor [ Factor V Leiden Algemene achtergrondtekst farmacogenetica Factor V Leiden. PDF-bestand, 38 KB (39685 bytes) Algemene achtergrondtekst Farmacogenetica - Factor V Leiden.pdf. Vorige en volgende in Farmacogenetica: Dihydropyrimidine Dehydrogenase Humaan leukocytenantigeen. Bij factor V Leiden heeft iemand meer kans op het ontstaan van bloedpropjes in het bloed, die bloedpropjes kunnen leiden tot een verstopping in de bloedvaten (trombose). In sommige gevallen is bij factor V Leiden de kans op trombose groter dit kan het gevolg zijn van roken of weinig beweging, ook is er een verhoogde kans bij vrouwen als ze de anticonceptiepil gebruiken of zwanger zijn The Factor V Leiden mutation should not be confused with factor V deficiency. As the most common VTE, deep vein thrombosis (DVT) often affects the leg veins. Individuals with Factor V Leiden have a low relative risk of experiencing thrombosis in unusual locations

 • Postnatale kine oefeningen.
 • Vliegvissen op grote rivieren.
 • Groepsrondreis Noorwegen.
 • Polyester reparatie boot.
 • Konijn bijt opeens.
 • Physocarpus opulifolius 'diabolo verzorging.
 • Range Rover grijs kenteken ombouw.
 • COPD armband.
 • Parket overschot.
 • Naaktstrand Bergen op Zoom.
 • Levels Harlingen.
 • Zeehond geluid mp3.
 • Lonicera pileata prijs.
 • Droogkuis Herent.
 • FOX float code.
 • Batida blouse.
 • Witcher 3 map.
 • Gedeconcentreerde eenheidsstaat.
 • Baker McKenzie stage.
 • Vtwonen memobord.
 • Robin lord taylor films en tv programma's.
 • OZ orthodontie.
 • Newborn fotografie Twente.
 • Scheepstouw snoep.
 • Bilzen Verhuur.
 • Mezenhof Voorthuizen.
 • Salon kubisten.
 • Exercice oral passé composé.
 • Bouwjargon.
 • Groene asperges, parmaham oven.
 • Gietijzeren Koekenpan Le Creuset.
 • Psalm 46 1 4.
 • Rijn IJssel logo.
 • Goedkope elektrische fiets met middenmotor.
 • Lus knopen.
 • Timelapse iPhone vertragen.
 • Betekenis bloeduitslagen.
 • Gmail problemen.
 • Beluchter riool hoogste punt.
 • Kronkelwilg bloei.
 • Mammatus clouds.