Home

Synoniem procesmatig

Procesmatig - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'procesmatig', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: proces (zn) : actie , bereidingswijze , ontwikkeling , ontwikkelingsgang , procedure , receptuur , techniek , verloop , verwerking , werkwijz Zorgvuldig 1) Aandachtig 2) Accuraat 3) Angstvallig 4) Attent 5) Conscientieus 6) Ernstig 7) Gedetailleerd 8) Grondig 9) Keurig 10) Minutieus 11) Nauwgezet 12) Nauwkeurig 13) Nauwlettend 14) Net 15) Net en voorzichtig 16) Netjes 17) Ongewoon 18) Oplettend 19) Precies 20) Proper 21) Rijpelijk 22) Secuur 23) Soigneu

procesmatig. artificial ; methodical. Bron: MWB. Voorbeeldzinnen met `procesmatig`. NL: inhoudelijk en procesmatig EN: supervision and training. Download de Android App. Download de IOS App Projectmatig werken Een manier van werken waarbij het leerproces is geënt op het realiseren van een welbepaald project. Kenmerkend hiervoor is dat de actie het leren ondersteunt en dat men leert van de actie

Procesmatig denken gaat dus over denken in de combinatie van materialen, grondstoffen, kennis en vaardigheden en tijd in het geval van een hoogoven. Procesmatig denken binnen een bank gaat bijvoorbeeld over de combinatie van ingelegd geld in de vorm van gestorte salarissen, spaargeld, uitgeleend geld in de vorm van kortlopende en langlopende leningen, incasso, rente en tijd nodig om alles te. Het 'procesmatig werken' is alleen goed mogelijk wanneer de activiteiten binnen de processen duidelijk vastliggen (lees: geborgd zijn) en wanneer de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van iedere medewerker duidelijk zijn vastgelegd. Voordelen procesmatig werken: Wanneer een proces op bovengenoemde wijze wordt beschreven geeft het veel.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908): arbeiden , werken , slaven , sloven , zwoegen Tusschen arbeiden en werken bestaat hetzelfde onderscheid als tusschen arbeid en werk, hoewel arbeiden (vooral door invloed van het Hoogd.) in sommige, gevallen, niet met het bijdenkbeeld gepaard gaat, dat het meer inspanning-vereischt dan werken

De woordverbanden van 'procesmatig' grafisch weergegeven ⭘trefwoord ⭘: synoniem van trefwoord ⭘: synoniem van een woord dat ook trefwoord als synoniem heeft ⭘: zoekterm niet gevonden : is een synoniem van trefwoord : trefwoord is een synoniem van : is een synoniem van een woord dat ook het trefwoord als synoniem heeft Je kunt je de woorden in deze weergave voorstellen als elkaar afstotende magneetjes die, als het ene woord het andere kan.

Synoniemen van Procesmatig en ander woord for Procesmatig

Vertalingen procesmatig werken NL>EN . procesmatig werken: process-oriented approach: Bron: Download IATE, European Union, 2017. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Facebook. Ook op deze website Procesmatig werken Wakker worden, opstaan, naar school of werk toe gaan... In veel huishoudens is dit de dagelijkse routine. Als je niet met elkaar hebt afgesproken wie wat doet, ontstaat er chaos. Voor velen herkenbaar, want maar weinigen spreken af wie de boterhammen smeert of wie de kinderen onder de douc

Functioneel beheer is een verantwoordelijkheidsdomein binnen de informatisering. Het beheert de informatievoorziening ten behoeve van een gebruikersorganisatie. Functioneel beheer wordt ook wel aangeduid met de term informatiebeheer of informatiemanagement.In de praktijk wordt informatiebeheer vaak gehanteerd voor de meer strategische onderdelen van het verantwoordelijkheidsdomein, maar beide. Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten procesmatig - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen Synoniemen. Synoniemen zijn woorden met vergelijkbare betekenissen die kunnen dienen als vervanging voor elkaar. Een verhaal wordt zoveel gemakkelijker te lezen en ook leuker als je niet steeds dezelfde zinnen blijft herhalen. Dat is wanneer synoniemen een verschil kunnen maken Bij dit procesmatig denken moet effectiviteit centraal staan. Dit denken moet bijdragen aan het voorgenomen doel. 8 tips voor krachtig procesdenken. Het soort 'procesarchitectuurproducten' dat kan ontstaan als gevolg van het hanteren van een generatieve en integrerende denkstijl.

Synoniemen van procesmatig; ander woord voor procesmatig

Synoniemen van proces; ander woord voor proces

Wat betekent procedureel? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord procedureel. Je kunt ook zelf een definitie van procedureel toevoegen Coping is een begrip uit de psychologie, waarmee de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat wordt bedoeld. Het betreft de omgang met alle soorten voortdurende stressoren, zoals werkloosheid, echtscheiding, pijn of oorlog. Het Engelstalige begrip, dat ook in de Nederlandstalige literatuur gangbaar is, is afgeleid van to cope with (kunnen omgaan met of opgewassen zijn tegen iets) De betekenis van procesmatige productie vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van procesmatige productie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Zorgvuldig - 6 definities - Encycl

De materialenproducerende, procesmatige industrie of procesindustrie, omvat de productie van materialen. Het gaat hierbij om de chemische industrie, terwijl ook grote gedeelten van de voedingsmiddelenindustrie en de basismetaalindustrie (hoogovenbedrijf en staalfabrieken) een procesmatig karakter hebben Analyseren is het systematisch ontleden van een complex probleem in zijn elementen. Dat wil zeggen dat jij kunt omschrijven wát het probleem nu precies is, wat de oorzaken kunnen zijn, wie erbij betrokken zijn en wat je nog meer moet weten om het probleem te kunnen oplossen. Vaak is een goede analyse het begin van de oplossing

procesmatig - Vertaling Nederlands-Engel

 1. De 3 basisprincipes van de methodiek systemisch werken die we binnen NLP gebruiken zijn: (1)Binding. (2)Volgorde. (3)Balans in geven en neme
 2. Vakgebied dat de werkwijze van IT-beheer (procesmatig) organiseert; functie binnen het IT-domein die verantwoordelijk is voor het managen van de IT-dienstverlening. Bron: De FSM-methode - procesmatig managen van functioneel beheer, Jan van Bon & Wim Hovin
 3. Competentielijst. Een competentielijst bestaat meestal uit een overzicht van werkgerelateerde competenties. De lijst met competenties hieronder bestaat uit 62 van veel voorkomende en gevraagde competenties in werk en loopbaan
 4. Definitie van de competentie plannen en organiseren Effectief bepalen van doelen en prioriteiten. Benodigde acties, mensen, tijd of middelen inzetten om bepaalde doelen te bereiken
 5. Taakgericht aansturen houdt in dat je je medewerkers duidelijke opdrachten geeft en toeziet op de uitvoering ervan
 6. Kernkwaliteiten: een lijst met meer 80 voorbeelden. Wil je een test doen om jouw kwaliteiten en valkuilen te ontdekken? Of wil je een training volgen
 7. home / leerdoelen / persoonlijke leerdoelen / autonomie leerdoelen / verantwoordelijk / verantwoordelijkheidsgevoel. Verantwoordelijkheidsgevoel, verantwoord en verantwoorden. Verantwoordelijkheidsgevoel: is dat een kernkwaliteit of kernwaarde? Wat is het kenmerk van verantwoordelijkheidsgevoel

In mijn vorige blog schreef ik over de belangrijkste competenties van een goede change professional: ken je tools & je theorie; ken de business; ben 'goed met mensen'; heb echte gesprekken en wees authentiek.Een van mijn conclusies was dat deze competenties vaak worden toegekend aan de project manager en dat ik vind dat beiden uit ander hout gesneden zijn Bescheiden, onopvallend, zonder de aandacht te (willen) trekken. Discretie is nauw verwant met geheimhouding. Het verschil is dat discretie eerder gaat om het (passief) ontwijken van aandacht, terwijl men bij geheimhouding (actief) stappen onderneemt om bepaalde informatie te verhullen of verbergen Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom Nadat het projectplan, dat gemaakt is in de initiatiefase, is goedgekeurd, komt het project in de tweede fase: de definitiefase. In deze fase worden de eisen en wensen die aan een projectresultaat gesteld worden zo goed en compleet mogelijk bepaald Implementatie is een procesmatige en/of planmatige invoering van een vernieuwing of verandering. Dit met als smal doel dat de vernieuwing of verandering is geïntegreerd in het beroepsmatige handelen, in het functioneren van organisatie(s) of in de structuur van de sector

Projectmatig werken - definitie - Encycl

Procesmatig werken Projectmanagemen

Terwijl je je professionele pad loopt, volgt je onzekerheid je op de voet. Ze loopt ongeveer tien meter achter je. Net ver genoeg van je vandaan om er meestal weinig van te merken, als alles op rolletjes loopt. Maar als je op je pad iets tegenkomt, ergens tegenaan botst, even niet verder kunt, dan haalt je onzekerheid je in. Je hebt dan te maken met twee problemen: allereerst het probleem. Commercieel inzicht is een competentie die in vrijwel elke vacaturebeschrijving voor functies in de marketing of verkoop wordt genoemd. Commercieel inzicht is een heel breed begrip en kan zodoende op veel verschillende manieren worden verklaard. Grofweg houdt het in dat je inzicht hebt in de werking van de markt en hoe hier maximaal van geprofiteerd kan worden Wat is de betekenis van Secundaire processen? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord Secundaire processen. Door experts geschreven Vertalingen in context van procesmatige in Nederlands-Engels van Reverso Context: Naast een procesmatige benadering is er veel aandacht voor eerder strategische aspecten van 'verandering' Veiligheid op de werkvloer gaat hand in hand met het veiligheidsbewustzijn van je medewerkers. Hoe beter zij handelen met het oog op veiligheid, des te minder ongelukken er gebeuren.Gezond en veilig werken is daarom onlosmakelijk verbonden met denken en handelen van werknemers; het moet tussen de oren komen te zitten

Procesmatig werken Hallo Losse

 1. 1 1 Procesmatig werken Leerdoelen Aan het eind van dit hoofdstuk weet je: hoe je medisch-technische handelingen methodisch benadert; wat onder medisch-technische handelingen wordt verstaan; hoe je je beroepshouding moet tonen bij medisch-technisch handelen; hoe te handelen in onvoorziene omstandigheden; hoe te handelen bij prikaccidenten. 1.1 De Wet BIG De wet Beroepen in de Individuele.
 2. Proactief betekent o.a. actie ondernemen zonder dat anderen je daartoe aanzetten. Een proactieve houding heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen
 3. Een cognitieve structuur is de inhoudelijke structuur van iemands kennis, dat wil zeggen van zijn 'mentale modellen van de werkelijkheid'. Kennis wordt hier genomen in de ruime betekenis. Zij omvat het 'weten dat', ook wel declaratieve (soms: conceptuele) kennis genoemd (het statische aspect), en het 'weten hoe', ook wel procedurele kennis genoemd (het procesmatige aspect)
 4. Wat is de definitie of betekenis van de competentie inlevingsvermogen? Met de competentie inlevingsvermogen (sensitiviteit) wordt bedoeld: de mate waarin je rekening houdt met de gevoelens en behoeften van anderen en ook de eigen invloed hierop

Synoniemen van werken; ander woord voor werken

Vertalingen in context van procesmatige in Nederlands-Frans van Reverso Context: Het CvdR heeft waardering voor het procesmatige karakter van de geformuleerde acties De projectmanagement definitie ligt niet vast in een wetboek. Er bestaat geen wetboek waarin de projectmanagement definitie is vastgelegd. Iedere trainer en auteur verzint een net weer andere definitie Vertalingen van 'formulering' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Synoniemen van 'procesmatig' in grafische weergave

Doelgericht werken zorgt voor effectief halen van je doelen. Aan het eind van de dag het gevoel dat je niet hebt gedaan wat je had willen doen? Vooraf stil staan bij de doelen die je vandaag wilt halen gaat je helpen om meer werkplezier en meer resultaten te boeken. Hier twee slimme stappen om dat te realiseren 4 1 Voorbereiding Voorbereid op intern onderzoek Onderzoeksprotocol Rolverdeling en rollenscheiding Wat er gemeld kan worden Inleiding Meldingen van vermoede misstanden roepen de nodige praktische vragen op. Bij This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website

Wauw! Ik moest gelijk aan jou denken toen ik de job voor Personal Assistant in Nevele zag. Grote kans dat jij gelukkig gaat worden bij MG Real Estate Solliciteer direct op deze job. Heb je hulp nodig, bel me gerust. Ik sta voor je klaar Opgavegericht werken bij de overheid, dat komt nooit écht van de grond als je niet een andere manier van organiseren durft te omarmen. In dit blog vertel ik waarom stabiele teams, en niet projecten, daar het geheime ingrediënt van zijn Na afloop van een project kun je onder andere een procesevaluatie doen om het proces te verbeteren. Hier kun je van profiteren bij elk ander project, omdat een procesevaluatie gericht is op de manier waarop je werkt en samenwerkt Synoniem voor customer intimacy In het eerste geval wordt customer excellence al dan niet bewust gehanteerd als een synoniem voor customer intimacy. Soms is het omdat de auteur zich vergist en de begrippen door elkaar heeft gehaald, soms omdat hij het begrip excellence beter vindt passen of omdat hij moeite heeft met het begrip intimacy Het is daarbij aan de beroepsgroep om zo helder mogelijk te onderbouwen hoe zij tot deze indicatiestelling komt. In het 'Begrippenkader Indicatieproces' heeft de verpleegkundige beroepsgroep haar werkwijze om tot een verpleegkundige indicatie te komen, nog eens uiteengezet, zowel procesmatig als inhoudelijk

Pragmatisch - 9 definities - Encycl

In het boek Grip op processen in organisaties definiëren Gerrit-Jan Obers en Ko Achterberg de procesbegrippen op verschillende niveaus:. Wanneer we procesmatig kijken naar organisaties, kunnen we dit doen op verschillende samenhangende niveaus. Daarbij kijken we steeds naar het werk in organisaties, en zien we 'brokken werk' met een verschillende omvang Procesmatig werken is dus meer dan enkel processen identificeren en beschrijven; het impliceert ook dat deze processen de basis vormen van de sturing van de organisatie; met onder meer als doel om efficiency en effectiviteit te verhogen. ↑ synoniem is 'zaakgericht dossiervormen

Implementatie - 13 definities - Encycl

Projectleiding Heeft u ook van die projecten die maar niet van de grond komen of die volledig uit de hand dreigen te lopen? Onze adviseurs kunnen u inhoudelijk maar ook procesmatig ondersteunen bij beheer, ontwikkel-, of realisatieprojecten Nederlands: ·(juridisch) een geschil dat twee of meer partijen hebben over hun rechten en dat zij aan de uitspraak van een rechter onderwerpen Een proces heropenen.· de stroom van gelijksoortige gebeurtenissen of handelingen die van de ene toestand naar de andere leidt[3] Het verloop van het proces vertoont telkens weer grote gelijkenis. Hoewel ik. Een manier van werken aan de hand van de de volgende principes: eis bereidingstijd bij de opdrachtgever, overleg met betrokkenen, werk top-down en denk eerst na: vooruit en achteruit Wat is de betekenis van Beleid? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 13 betekenissen van het woord Beleid. Door experts geschreven ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe u procesmatig met het beveiligen van informatie kunt omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen uw organisatie zeker te stellen Een website die verschillende zaken een begrijpelijk uitleg geeft. De ene keer is dat een afkorting, dan weer een woord of een begrip

 • Rode zakdoek wibra.
 • Blinde geleide hond kosten.
 • Artikel over sport.
 • UK Lotto results.
 • American Bully Kennel antwerpen.
 • Fujifilm cursus.
 • Zeeweg 12 Overveen.
 • Statesman Whiskey Aldi.
 • Vector rules.
 • Psychologische thriller Netflix.
 • Focal reference speakers.
 • Bubba Gump europe.
 • Low key Photoshop.
 • Nzingha shakur.
 • Liv Tyler net worth.
 • Propaganda definitie.
 • Soorten onderwijs.
 • Gloeibougie verwijderaar.
 • Tandarts Emmen Zaal.
 • Melkweg zichtbaar 2021.
 • Fantasy Football NFL.
 • Hoe werkt drukriolering.
 • Jerry Stiller Seinfeld.
 • Citroën C4 Cactus 2018 prijs.
 • Bianchi E gravel bike.
 • Osram autolampen.
 • MRI Centrum Breda.
 • Netflix doesn't open on samsung smart tv.
 • Vegan soezen.
 • Migraine weersverwachting.
 • Videokaart pc.
 • Raar Maar Waar Geesten.
 • Mb c200 coupe.
 • David Gilmour house.
 • Scoliose baby.
 • Vegetarische gerechten Jeroen Meus.
 • Triatlon van Vlaanderen 2021.
 • Lyrics it's a beautiful day u2.
 • Efectis brandtest.
 • Statesman Whiskey Aldi.
 • Geen verkoop aan de deur bordje.